Minilex - Lakipuhelin

Pankkisalaisuus ei ole täysin ehdoton


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Pankkisalaisuudesta säädetään laissa ja se on yksi keskeisimmistä luottolaitostoimintaa koskevista periaatteista. Pankkisalaisuudella tarkoitetaan sitä, että pankin toimi- ja luottamushenkilöiden on pidettävä salassa tiedot, jotka he ovat saaneet tietoonsa luottolaitostoiminnan yhteydessä ja jotka koskevat yksityishenkilöiden taloudellista asemaa tai muuten heidän henkilökohtaisia olojaan tai yritysten liike- tai ammattisalaisuuksia.

Pankilla on kuitenkin velvollisuus antaa näitä muuten salassa pidettäviä tietoja syyttäjä- ja esitutkintaviranomaisille rikoksen selvittämiseksi, sekä muille viranomaisille, joilla on lain mukaan oikeus saada sellaisia tietoja. Pankilla on esimerkiksi pankkisalaisuuden estämättä oikeus harjoittaa liiketoimintaansa tavanomaisesti kuuluvaa luottotietotoimintaa sekä luovuttaa tietoja luottotietorekisteriä ylläpitävälle taholle.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa