Minilex - Lakipuhelin

Päätös konkurssiin asettamisesta


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Tuomioistuimen on annettava ratkaisu velallisen asettamisesta konkurssiin. Konkurssiin asettamista koskevaan päätökseen on merkittävä päätöksen antamisen tai julkistamisen kellonaika sekä konkurssihakemuksen vireilletulopäivä. Myös konkurssihakemuksen hylkäävä ratkaisu on päätös.

Konkurssin oikeusvaikutukset alkavat konkurssiin asettamispäätöksen ilmoittamalla kellonlyömällä. Nämä oikeusvaikutukset jaetaan usein henkilökohtaisiin, varallisuusoikeudellisiin ja prosessioikeudellisiin vaikutuksiin.

Henkilökohtaiset vaikutukset liittyvät velalliseen tai oikeushenkilön, kuten yhtiön, edustajiin. Velallisen toimintavapautta rajoittavat hänen velvollisuutensa edistää konkurssipesän selvittämistä. Velallinen voidaan myös määrätä maastapoistumiskieltoon tai mikäli velallinen niskoittelee laiminlyömällä esimerkiksi tiedonantovelvollisuutensa, voidaan käyttää pakkokeinoja, kuten vangitsemista.

Varallisuusoikeudellisiin vaikutuksiin kuuluu muun muassa velallisen määräysvallan menetys. Tällä tarkoitetaan yksinkertaisesti sitä, että velallinen menettää käyttö- ja hallintaoikeuden konkurssipesään kuuluvaan omaisuuteen. Sen sijaan omistusoikeus säilyy.

Prosessioikeudellisista oikeusvaikutuksista keskeisin on konkurssipesän oikeus käyttää puhevaltaa konkurssipesän varallisuutta käsittelevissä oikeudenkäynneissä. Prosessioikeudelliset oikeusvaikutukset liittyvät myös muun muassa konkurssin alkaessa vireillä olevaan oikeudenkäyntiin ja konkurssin aikana nostettavaan kanteeseen.

Konkurssi ei lakkauta tai muuta velallisen sopimussuhteita. Oikeus suojaa konkurssin alkaessa voimassa olevia sopimussuhteita ja konkurssipesä tulee velallisen sijaan sopimussuhteen osapuoleksi.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa