Minilex - Lakipuhelin

Muutoksenhaku konkurssin raukeamisesta annettuun päätökseen


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Tuomioistuimen päätökseen, jolla konkurssi on määrätty raukeamaan, saa hakea muutosta. Muutoksenhakuun oikeutettuja ovat velkojat.

Konkurssilaissa säädetään kuitenkin erityisestä valituskiellosta konkurssin raukeamisesta annetun päätöksen osalta. Konkurssiasian raukeamista koskevaan hylättyyn päätökseen ei näet konkurssilain mukaan saa hakea muutosta, vaikka muutoksenhakua koskevien yleisten periaatteiden mukaan valitusoikeus pitäisi tällaisessakin tapauksessa olla.

Myös pesänhoitajan palkkiota koskevaan päätökseen saa hakea muutosta. Valitusoikeus on tässä tapauksessa velkojalla, velallisella ja pesänhoitajalla

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa