Minilex - Lakipuhelin

Mitä tarkoittaa asemavaltuutus?


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Asemavaltuutuksessa on kyse aseman perusteella syntyvästä kelpoisuudesta edustaa ja toimia. Asemavaltuutus voi pohjautua sopimukseen tai toimeen. Valtuutettu on siis työsuhteessa tai muussa sopimussuhteessa päämieheensä ja kyseessä on sellainen asema, joka lain tai yleisen tavan mukaan oikeuttaa tiettyyn kelpoisuuteen.

Tällöin kyseessä ovat yleensä taloudelliselta arvoltaan vähäiset sopimukset. Esimerkiksi kaupan kassatyöskentelijä on asemansa puolesta oikeutettu tekemään sopimuksen eli myymään tuotteet tiettyä vastinetta vastaan kaupassa asioivan ostajan kanssa.

Asemavaltuutus oikeuttaa valtuutettua tekemään tavanmukaisia edustustoimia, joten tavanmukaisuuden ylittävät oikeustoimet eivät lähtökohtaisesti sido valtuuttajaa. Tämä on perusteltavissa sillä, että sopimuskumppanin tulisi pääsääntöisesti ymmärtää, milloin asemavaltuutettu ylittää toimivaltansa.

Asemavaltuutus lakkaa, kun henkilö on poistettu siitä tehtävästä tai asemasta, johon valtuutus on perustunut. Lakkaamisesta huolimatta on mahdollista, että valtuuttaja tulee sidotuksi myöhempiin oikeustoimiin, mikäli vastapuoli ei ole ollut tietoinen asemamuutoksesta eikä olisi tätä voinut havaita.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa