Minilex - Lakipuhelin

Maanomistajalla on oikeus laatia ranta-asemakaava


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Ranta-alueille ei suunnitella erillisiä kaavoja, vaan niiden suunnittelussa käytetään yleis- tai asemakaavaa. Ranta-alueiden kaavoitukselle on kuitenkin asetettu tiettyjä lisävaatimuksia, joita on noudatettava kaavojen laatimisessa.

Ranta-alueiden kaavoittamisessa on katsottava, että suunnitelman mukainen maankäyttö soveltuu rantamaisemaan. Myös vesien- ja luonnonsuojelu, virkistystarpeet, vesihuolto ja muut maisema-arvot on otettava huomioon. Ranta-alueille on lisäksi jätettävä tarpeeksi yhtenäistä rakentamatonta aluetta.

Maanomistajalla on oikeus laatia ranta-asemakaava omistamalleen maalle, mutta se ei ole pakollista. Myös kunnalla on oikeus laatia ranta-asemakaava alueelle, joka käsittää yksityisessä omistuksessa olevia alueita, ja maanomistajankin laatiessa ranta-asemakaavaehdotusta hänen on oltava kuntaan yhteydessä. Ranta-asemakaavan suunnitelman tulee olla tarkoituksenmukainen kokonaisuus. Ranta-asemakaavoituksen kustannukset maksaa yksityinen maanomistaja omien maidensa osalta.

Rantakaavojen suunnittelussa ei yleensä noudateta tavallisia kaavojenlaatimismääräyksiä. Yhdyskuntaa palvelevat katuverkostot ja puistot eivät yleensä ole tarpeellisia ranta-alueilla. Ranta-alueille voidaan kuitenkin perustaa yhteiskäyttöalueita, jotka on tarkoitettu kaava-alueen sisäistä käyttöä varten.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »