Minilex - Lakipuhelin

Luottolaitoksen käyttämä kohtuuton sopimusehto


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Luottolaitos, kuten pankki, ei saa toiminnassaan käyttää sopimusehtoja, joita voidaan niiden sisältö, osapuolten asema tai olosuhteet huomioon ottaen pitää luottolaitoksen asiakkaan kannalta kohtuuttomina. Luottolaitosten laatimien sopimusten sopimusehtoja pidetään kohtuuttomina aina, jos ne rajoittavat asiakkaan oikeutta solmia sopimus jonkin toisen elinkeinonharjoittajan kanssa tai jos luottolaitoksen ulkopuolisten hyödykkeiden hankkiminen tai käyttö asiakkaan kannalta kokonaisuutena arvioiden asiattomasti vaikuttaa luoton saamiseen, sopimuksen voimassaoloon tai muihin sopimuksen ehtoihin.

Luottolaitosten on toimitettava toiminnassaan käyttämänsä vakioehtoiset sopimukset Finanssivalvonnan tarkastettavaksi, joka siis valvoo sitä, etteivät luottolaitosten käyttämät sopimusehdot olisi kohtuuttomia.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa