Minilex - Lakipuhelin

Kuuluuko ulkomailla oleva omaisuus konkurssipesään?


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Konkurssipesään kuuluu lähtökohtaisesti myös velallisen ulkomailla sijaitseva omaisuus. Omaisuuden sijaintimaalla ei ole merkitystä. Käytännössä omaisuuden haltuunottaminen voi kuitenkin olla vaikeaa, sillä omaisuuden sijaintimaa ei välttämättä tunnusta suomalaisen pesänhoitajan toimivaltaa.

Tuomioistuimella on toimivalta konkurssiin asettamista koskevassa asiassa silloin, kun velallisen niin sanottu pääintressien keskus on Suomessa tai Euroopan unionin jäsenvaltiossa.

Jos pääintressien keskus on muussa valtiossa, on suomalainen tuomioistuin toimivaltainen vain, jos velallisella on toimipaikka tai omaisuutta Suomessa ja konkurssin aloittamista Suomessa voidaan pitää tarkoituksenmukaisena. Tällöin konkurssipesään kuuluu vain se omaisuus, joka velallisella on Suomessa.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa