Minilex - Lakipuhelin

Kuluttaja-asiamies valvoo kuluttajalainsäädännön toteutumista


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Kuluttaja-asiamies valvoo kuluttajien suojaksi säädetyn lainsäädännön noudattamista. Kuluttaja-asiamiehenä toimii kuluttajaviraston ylijohtaja. Hänen tehtävänään on valvoa ja edistää kuluttajien oikeussuojaa, eli pitää huoli siitä, että kuluttajien suojaksi säädettyä lainsäädäntöä noudatetaan. Lisäksi kuluttaja-asiamies valvoo rahoituspalveluiden, kuten yksityistalouksien sijoitustoiminnan, markkinointia ja sopimusehtojen kohtuullisuutta.

Mikäli kuluttaja-asiamies toiminnassaan havaitsee lainvastaista toimintaa, hänellä on oikeus kieltää tämä toiminta. Hän voi myös asettaa kiellon tehosteeksi uhkasakon. Mikäli kyse on kuitenkin luottolaitos- tai vakuutustoiminnasta tai arvopaperien markkinoinnista, on kuluttaja-asiamiehen ensin pyydettävä asiasta Finanssivalvonnan lausunto.

Kuka tahansa voi tehdä kuluttaja-asiamiehelle ilmoituksen esimerkiksi rahoituspalveluiden markkinointia tai sopimusehtoja koskien ja kuluttaja-asiamies voi myös harkintansa mukaan avustaa yksittäistä kuluttajaa riidan hoitamisessa tuomioistuimessa, jos asialla on yleistä merkitystä, tai se jotenkin muuten vahvistaa kuluttajariitalautakunnan päätöstä.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa