Minilex - Lakipuhelin

Konkurssia koskeva asia käsitellään joutuisasti


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Konkurssiasian käsittely tuomioistuimessa poikkeaa jossain määrin tavanomaisesta, kahden asianosaisen välisestä, siviiliprosessista. Konkurssimenettelyn sanotaan olevan luonteeltaan "summaarista lainkäyttöä". Konkurssimenettelyyn sovelletaankin omia, osin konkurssilaista keskeisen sisältönsä saavia menettelyperiaatteita. Eräs konkurssiasioiden käsittelyyn sovellettava periaate on niin sanottu joutuisuusperiaate

Lain mukaan konkurssia koskeva asia on käsiteltävä joutuisasti. Menettelyn joutuisuutta koskeva säännös on luonteeltaan yleinen ja koskee menettelyä kaikissa eri oikeusasteissa. Konkurssimenettelyn joutuisuuteen kuuluu esimerkiksi konkurssihakemuksen käsittelyn yhteydessä se, että konkurssin hakijan saatavan oikeellisuutta ei erikseen tutkita. Konkurssilaissa säädettyjen menettelyperiaatteiden lisäksi konkurssiasioiden käsittelyssä noudatetaan hakemusasioiden käsittelystä annettuja oikeudenkäymiskaaren säännöksiä soveltuvin osin.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa