Minilex - Lakipuhelin

Kommandiittiyhtiön perustaminen


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kommandiittiyhtiö syntyy yhtiömiesten solmimalla yhtiösopimuksella. Yhtiösopimus on siis yhtiön omistajien laatima sopimus kommandiittiyhtiön perustamisesta sekä yhtiön toiminnassa ja hallinnossa noudattettavista periaatteista. Jos ollaan tarkkoja, niin edes kirjallinen yhtiösopimus ei ole ehdoton edellytys kommandiittiyhtiön syntymiselle, sillä periaatteessa kommandiittiyhtiö voi syntyä niin suullisen sopimuksen, kuin jopa yhtiön perustamiseksi tulkittavan käyttäytymisenkin perusteellla. Kuitenkin, jos ajatuksena on perustaa kommandiittiyhtiö, rekisteröidä se ja aloittaa sen nimissä liiketoiminta, niin perustamisprosessi kannattaa aloittaa kirjallisen yhtiösopimuksen laatimisella ja allekirjoittamisella.

 Toisin kuin esimerkiksi osakeyhtiössä, ei kommandiittiyhtiössä vaadita kaupparekisterimerkintää yhtiön syntymiseksi. Yhtiösopimus tehdään yleensä kirjallisesti, mutta kuten sanottu, niin myös suullinen sopimus on yhtälailla sitova. Kommandiittiyhtiö voi syntyä myös tilanteessa, jossa yhtiötä ei ollut tarkoitus perustaa. Näin voi käydä, mikäli toiminta täyttää henkilöyhtiön tunnusmerkit, vaikka mitään yhtiötä ei ollut tarkoitus perustaa. Kommandiittiyhtiön toiminnan tunnusmerkit ovat tarkoitus harjoittaa yhteistä taloudellista toimintaa sekä vaatimus harjoittaa elinkeinotoimintaa.

Kommandiittiyhtiön perustaminen etenee käytännössä siten, että ensin yhtiömiehet sopivat harjoitettavasta toiminnasta, sijoituksista yhtiöön sekä muista vastaavista toiminnan ehdoista. Tämän jälkeen laaditaan kirjallinen yhtiösopimus ja viimeiseksi ilmoitetaan yhtiö rekisteröitäväksi kaupparekisteriin. Vaikka kaupparekisterimerkinnän puuttuminen ei estä toiminnan aloittamista, on tämä käytännössä tarpeen, koska vasta tällöin ulkopuoliset voivat varmistua yhtiön olemassaolosta. Toisaalta myös verottaja tarvitsee tiedot perustettavasta yhtiöstä, joten kaupparekisterimerkintä on todellisuudessa tarpeen usealle eri taholle.

Yhtiösopimus voi olla vakiomuotoinen ja sisältää ainoastaan muutaman pakollisen perustiedon. Tyhjentävä lista perustiedoista löytyy Patentti- ja rekisterihallituksen internet-sivuilta. Käytännössä toimivan kommandiittiyhtiön voi perustaa yksinkertaisesti merkitsemällä vaaditut tiedot yhtiösopimukseen ja allekirjoittamalla yhtiösopimus, mutta usein on järkevää ainakin käydä muiden yhtiömiesten kanssa keskustelu siitä, tulisiko joitakin lain tahdonvaraisista säännöksistä poikkeavia määräyksiä ottaa yhtiösopimukseen. Järkevää on ainakin sopia yhtiöön sijoitettavasta omaisuudesta sekä yhtiön hyväksi tehtvästä työstä etukäteen.

Miten sitten varmistaa, että perustettava yhtiö on juuri kommandiittiyhtiö eikä toinen ja yleisempi henkilöyhtiömuoto, eli avoin yhtiö? Avoin yhtiö on aina oletustilanne, kun henkilöyhtiötä perustetaan, koska se on näistä kahdesta yritysmuodosta yksinkertaisempi. Kommandiittiyhtiö syntyy nimeämällä yhtiö kommandiittiyhtiöksi sekä määräämällä joku tai jotkut  yhtiömiehistä yhdeksi tai useammaksi äänettömäksi yhtiömieheksi, muiden jäädessä vastuunalaisiksi yhtiömiehiksi. Lisäksi yhtiösopimukseen on merkittävä tällöin se yhtiöpanos, eli varallisuussumma, jonka äänetön yhtiömies yhtiöön sijoittaa. Muiden sijoituksia ei rekisteröintiä varten tarvita. Näillä ohjeilla pitäisi syntyä toimiva kommandiittiyhtiö. Jos joku perustamisen vaihe tai muu seikka aiheuttaa epätietoisuutta, niin lakipuhelin tarjoaa lisätietoa.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa