Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistörasitteen perustaminen ja muuttaminen


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistölle voidaan perustaa vain laissa määriteltyjä rasitteita. Kiinteistörasite voidaan perustaa esimerkiksi talousvesijohdon perustamista, viemärijohdon sijoittamista, puhelin- tai sähköjohdon sijoittamista, kulkuneuvon säilyttämistä, maa-ainesten ottamista ja tietyissä tapauksissa kulkuyhteyden perustamista varten.

Rasitetulla kiinteistöllä on pääsääntöisesti oikeus saada korvaus rasiteoikeuden perustamisesta. Viranomainen määrää korvauksen viran puolesta.

Sen lisäksi, että rasitteen on perustuttava lakiin, sen perustamiselle on asetettu lisäedellytyksiä. Rasitteen on ensinnäkin perustuttava asianosaisten sopimukseen. Poikkeustapauksissa rasite voidaan perustaa ilman sopimusta pakkorasitteena. Rasitteen on lisäksi oltava tarpeellinen ja edistettävä kiinteistön tarkoituksenmukaista käyttöä. Siitä ei myöskään saa aiheutua huomattavaa haittaa rasitetulle kiinteistölle eikä se saa vaikeuttaa asemakaavan toteutumista.

Rasiteoikeutta voidaan siirtää tai myöhemmin muuttaa. Muuttamisen edellytyksenä on osapuolten sopimus, mutta tietyissä tapauksissa muuttaminen voidaan suorittaa ilman sitäkin. Tällöin edellytyksenä on, että rasitteesta aiheutuva haitta poistuu tai vähenee tai rasitetta voidaan käyttää tarkoituksenmukaisemmin, eikä muuttamisesta aiheudu kenellekään huomattavaa haittaa. Rasiteoikeuden muuttaminen asemakaava-alueella ei saa vaikeuttaa asemakaavan toteutumista. Rasiteoikeuden haltijalla on oikeus korvaukseen rasiteoikeuden muuttamisen aiheuttamasta menetyksestä.

Rasiteoikeus voidaan poistaa, jos sen edellytykset eivät enää ole voimassa tai se ei muuten enää ole välttämätön.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »