Minilex - Lakipuhelin

Henkilötietojen käsittelyä on monenlaista


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Lainsäädännössä puhutaan toistuvasti henkilötietojen käsittelystä. Mutta mitä kaikkea se merkitsee? Entä onko kaikki henkilötietojen käsittely yhtä tiukasti säänneltyä?

Lain mukaan henkilötietojen käsittelynä pidetään ”henkilötietojen keräämistä, tallettamista, järjestämistä, käyttöä, siirtämistä, luovuttamista, säilyttämistä, muuttamista, yhdistämistä, suojaamista, poistamista, tuhoamista sekä muita henkilötietoihin kohdistuvia toimenpiteitä”. Laissa on siten määritelty henkilötietojen käsittely hyvin laajasti. Tarkoitus on, että lakia ei voida kiertää ottamalla käyttöön jokin uusi teknologia ja väittämällä, että kyse ei olisi henkilötietojen käsittelystä.

Henkilötietolakia sovelletaan ensinnäkin tietotekniikan avulla tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn. Laki koskee muutakin käsittelyä, jos henkilötiedot muodostavat tai niiden on tarkoitus muodostaa henkilörekisteri tai sen osa. Henkilörekisteri on järjestetty tietojoukko, josta voidaan löytää tietyn henkilön tiedot helposti ja halvalla: Esimerkiksi asiapapereista koottu järjestelmällinen kortisto täyttää edellytyksen.

Henkilötietolain vaatimuksia ei toki sovelleta kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn. Laki ei rajoita ihmistä käsittelemästä henkilötietoja tavanomaisiin yksityisiin tarkoituksiin. Esimerkiksi matkapuhelimen muistiin tallennettu rekisteri ystävien puhelinnumeroista ja muista henkilötiedoista jää lainsäädännön ulkopuolelle.

Useimmat lain vaatimukset eivät koske myöskään toimituksellista, taiteellista tai kirjallista työtä, jossa käsitellään henkilötietoja. Media siis saa melko vapaasti käsitellä henkilötietoja toimitustyössä, mutta esimerkiksi markkinoinnissa sen tulee noudattaa kaikkia lain vaatimuksia. Niin ikään esimerkiksi elokuvan tai kirjan suunnittelussa voi koota suuren määrän henkilötietoja ja käsitellä niitä ilman suurempia lainsäädännön rajoitteita.

Johtopäätös on, että henkilötietojen käsittelyä on kaikki, mitä niillä voi tehdä. Kuitenkin tietynlaista käsittelyä laki ei koske lainkaan ja tietynlaista vain vähän.

 

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa