Minilex - Lakipuhelin

Henkilörekisterin pitäjän vastuu


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Henkilö tai yhteisö joka ylläpitää henkilötietoja sisältävää rekisteriä, voi joutua vahingonkorvausvastuuseen tietojen laittoman käytön perusteella. Rekisterinpitäjän on korvattava sellainen taloudellinen vahinko ja muu vahinko, joka aiheutuu laittomasta henkilötietojen käsittelystä rekisteröidylle tai muulle henkilölle.

Vastuu on tuottamuksesta riippumatonta eli ankaraa vastuuta. Tämä tarkoittaa, että rekisterinpitäjä on vastuussa vaikka vahinko olisi aiheutunut ilman hänen omaa tahallisuutta tai tuottamusta. Vastuun piiriin kuuluu vahingon lisäksi myös laittomasta henkilötietojen käsittelystä henkilölle aiheutunut kärsimys, joka on siis myös korvattava. Esimerkiksi häpeällisten tietojen paljastuminen voi olla omiaan aiheuttamaan kärsimystä.

Vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi laissa on asetettu henkilörekisterinpitäjälle useita velvoitteita, esimerkiksi huolellisuus tietojen käsittelyssä ja kielto käsitellä tietoja ellei siihen ole perustetta. Erityisesti arkaluonteisten tietojen huolimattomasta käsittelystä syntyy helposti vahinkoa sekä vahingonkorvausvelvollisuus.

Henkilörekisterin pitäjiä valvovat tietosuojaviranomaiset, jotka tarvittaessa puuttuvat rekisterin pitäjien laittomaan toimintaan. Tavallisten kansalaisten onkin yleensä vaikea pysyä kärryillä siitä, mihin kaikkialle heidän henkilötietojaan on kirjattu ja kuka näitä tietoja käyttää. Tietosuojaviranomaiset toimivat tällä tavalla myös kansalaisten tietoturvallisuuden puolustajina.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa