Minilex - Lakipuhelin

Arvostelun vapaus vai kunnianloukkaus?


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Arvostelun vapaus on tärkeä osa sananvapautta, ja siksi perusoikeutena lailla turvattu. Kunnianloukkauksena ei pidetä arvostelua, joka kohdistuu toisen menettelyyn politiikassa, elinkeinoelämässä, julkisessa virassa tai tehtävässä, tieteessä, taiteessa taikka näihin rinnastettavassa julkisessa toiminnassa, kunhan arvostelu ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä. Näin ollen esimerkiksi elinkeinonharjoittajan on siedettävä tuotteidensa arvostelua julkisuudessa, kunhan esitetyt tiedot vain pitävät paikkansa.

Kunnianloukkauksena ei pidetä myöskään yleiseltä kannalta merkittävän asian käsittelemisen vuoksi esitettyä ilmaisua, kunhan se ei selvästi ylitä sitä mitä voidaan pitää hyväksyttävänä. Esimerkiksi yhteiskunnallisista ongelmista tulee voida keskustella vapaasti.

Kunnianloukkaus on kuitenkin säädetty laissa rangaistavaksi teoksi, koska kunnianloukkauksesta voi aiheutua loukkauksen kohteelle kärsimysvahinkoa. Laki ei suojele ainoastaan aineellisia ja materiaalisia esineitä, vaan myös aineettomia arvoja kuten ihmisarvoa ja kunniaa.

Kunnianloukkaus on määritelty laissa teoksi, jolla halvennetaan toista esimerkiksi valheellisten tietojen tai vihjausten levittämisellä siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa loukatulle tai tähän kohdistuvaa halveksuntaa. Ongelmana on usein tietenkin se, kuinka mitataan kunnianloukkauksesta aiheutunut vahinko. Kärsimys kun on aina subjektiivinen kokemus.

Se, onko arvostelu asiallista tai asiatonta, selviää, kun arvioidaan kokonaisvaikutelmaa. Tässä otetaan huomioon muun muassa se, millainen on arvostelun sävy, eli onko se esimerkiksi humoristinen tai yliampuva. Tämän perusteella erilaiset satiirit ja parodiat ovat yleensä sallittuja, vaikka ne olisivat tarkoituksella kärjistetyn arvostelevia.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa