Minilex - Lakipuhelin

Media: Korvattavat vahingot ja korvausvastuun edellytykset


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Yleensä median aiheuttamissa vahingoissa on ollut kysymys paikkansapitämättömän tiedon julkaisusta tai muunlaisista yksityiselämän loukkauksista, esimerkiksi siitä että paljastetaan henkilön yksityisasioita ilman hänen suostumustaan. Toisaalta medialla on turvanaan sananvapaus, jonka laki turvaa.

Median korvausvastuu voi sisältää esimerkiksi korvauksen kärsimyksestä, tai ansionmenetyksestä ja muusta taloudellisesta vahingosta. Korvausvastuun määrää harkittaessa on otettava huomioon eritoten perustuslain takaama sananvapaus sekä yksityiselämän ja kunnian suoja. Sananvapaus ja yksityiselämän suoja ja ovat eräällä tavalla toistensa vastapainoja, mutta kummakin toteutuminen on turvattava. Myös rikoslaissa säädetyt rikokset kunnianloukkauksesta ja yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä otetaan huomioon median korvausvastuuta määritettäessä.

Koska median erityispiirteenä on se, että sen kautta voidaan virheellinen tai loukkaava tieto saattaa nopeasti suuren väkijoukon, jopa koko maailman saataville. Juuri tämän mahdollisuuden vastapainona medialta edellytetään vastuullisuutta viestinnässä, jota toteutetaankin tarvittaessa vahingonkorvausvastuuna.

Vahingonkorvausvelvollisuutta ei kuitenkaan synny esimerkiksi silloin, kun mediassa käsitellään kohtuuden rajoissa asioita, jotka liittyvät toimintaan politiikassa, elinkeinoelämässä, julkisessa virassa tai muussa julkisessa tehtävässä. Myös yleisesti merkittävien asioiden käsittely mediassa on sallittua, kuitenkin kunhan ei ylitetä sitä mitä voidaan pitää kohtuullisena. Nämä periaatteet osoittavat, että sananvapaus ja yhteiskunnallinen keskustelu on turvattu vahingonkorvaussääntelyn ohella.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa