Minilex - Lakipuhelin

Aluksen omistaja on vastuussa alusöljyvahingosta


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Aluksen omistaja on tuottamuksesta riippumattomassa, eli ankarassa vastuussa, aluksestaan valuneen öljyn tai polttoaineen aiheuttamasta ympäristön pilaantumisvahingosta. Tämä tarkoittaa että omistaja on velvollinen korvaamaan vahingon silloinkin, kun hän itse tai kukaan hänen vastuullaan toimiva, esimerkiksi laivan henkilökunta, ei ole tahallaan tai tuottamuksellaan aiheuttanut vahinkoa. Vahingonkorvausvastuu syntyy siis yksistään sen seikan perusteella, että vahinkoa on aiheutunut, eikä aluksen omistajan ja muiden toiminta vaikuta vastuuseen.

Aluksen omistaja voi kuitenkin vapautua kokonaan vastuusta, mikäli tietyt ylivoimaiset tapahtumat ovat vahingon välittömänä syynä. Tällaisina voidaan pitää esimerkiksi sotia, väistämättömiä ja ylivoimaisia luonnonilmiöitä, tai kokonaan ulkopuolisen henkilön vahingontekoa. Eihän olisi reilua, jos aluksen omistaja joutuisi vastuuseen tapahtumista jotka ovat täysin hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella.

Aluksen omistaja voi myös rajoittaa vastuutaan erityisten rajoitusrahastojen perustamisella. Tällöin vahinkotapauksessa vahingonkorvaukset maksetaan rahaston varoista eikä aluksen omistajan kukkarosta. Erityisen suuria öljyä tai polttoainetta kuljettavia aluksia varten aluksen omistajan on lain mukaan otettava vakuutus tai asetettava vakuus vahinkojen varalta. Edellä mainitun rajoitusrahaston perustaminen on vapaaehtoista, mutta laki velvoittaa suurten alusten kohdalla omistajalta vakuutusta tai vakuutta.

Mikäli vahingonkärsijä on tahallisesti tai tuottamuksesta myötävaikuttanut vahinkoon, vahingonkorvausta voidaan sovitella aluksen omistajan eduksi. Öljyvahinkojen torjuntakustannukset kuuluvat pilaantumisvahinkojen ohella korvattavien kustannusten piiriin, eli omistaja joutuu maksamaan nekin.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa