Minilex - Lakipuhelin

Ajokorttiin tähtäävä opetuslupa


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Opetuslupa on vuoden 2015 loppuun asti poliisin, mutta vuoden 2016 alusta alkaen Liikenteen turvallisuusviraston, myöntämä lupa, joka oikeuttaa luvan saaneen henkilön antamaan määrätylle henkilölle opetusta, jotta tämä voi saada ajo-oikeuden. Opetuslupa on maksullinen.

B-luokan (henkilöauto) opetuslupa on voimassa kaksi vuotta ja se myönnetään aikaisintaan vuotta ennen kuin opetettava täyttää ajokortin saamisen vähimmäisiän. Tämä merkitsee, että jos opetettava henkilö täyttää esimerkiksi 1. heinäkuuta 18 vuotta ja opetuslupaa haetaan B-ajokortin ajo-oikeuden saamiseksi, ei opetuslupaa voida myöntää ennen kuin edellisen vuoden 1. heinäkuuta lähtien. Luvan voimassaolo päättyy, kun lupaan oppilaaksi merkitty on suorittanut hyväksytysti B-luokan kuljettajantutkinnon.

Muu ajokorttiin tähtäävän opetuksen lupa kuin B-luokan opetuslupa myönnetään enintään yhdeksäksi kuukaudeksi ja aikaisintaan kuusi kuukautta ennen kuin opetettava täyttää opetusajoneuvon luokkaa vastaavan ajokortin saamiselle säädetyn vähimmäisiän. Tällaisen opetusluvan voimassaolo päättyy kun kuljettajantutkinto on suoritettu tai, jos kuljettajantutkintoa ei vaadita, kun opetus on annettu.

Tarvittaessa lupa voidaan myös uusia, mutta luvan uusimiseen tarvitaan aina pätevä syy.

Luvan hakemisesta ja sen myöntämisedellytyksistä ks. Ajo-opetusluvan myöntäminen yksityishenkilölle.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa