Minilex - Lakipuhelin

Ajoneuvoverosta ja sen suorittamisesta


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Suomessa rekisteröidystä ja Suomessa käytettävästä ajoneuvosta suoritetaan valtiolle ajoneuvoveroa. Ulkomailla rekisteröidyistä ja Suomessa tilapäisesti käytettävistä ajoneuvoista suoritetaan valtiolle ajoneuvoverona kannettavaa kiinteää veroa sekä lisäksi kulutusveroa.

Ajoneuvoverolla tarkoitetaan perusveron osuudesta tai käyttövoimaveron osuudesta taikka perusveron ja käyttövoimaveron yhteenlasketusta osuudesta koostuvaa veroa. Käyttövoimavero vastaa aikaisemmin ollutta ja vielä nykyisinkin puhekielessä käytettävää dieselveroa. Käyttövoimaveroa maksetaan näin ollen vain muista kuin bensiinikäyttöisistä ajoneuvoista.

Ajoneuvoveroa ovat myös maksutapalisä sekä lisävero. Näiden lisäksi tulee huomata, että ajoneuvoveroa ovat myös muualla kuin Suomessa rekisteröidystä ajoneuvosta kannettavat kiinteä vero ja kulutusvero.

Ajoneuvoverovelvollisella henkilöllä tarkoitetaan pääsääntöisesti ajoneuvon rekisteriin merkittyä omistajaa tai haltijaa. Kuitenkin jos rekisteriin on merkitty sekä omistaja että haltija, haltija on verovelvollinen. Henkilö on verovelvollinen rekisteriin merkityltä omistus- tai haltijuusajaltaan. Jos verovelvollisia on enemmän kuin yksi, he ovat yhteisvastuussa veron suorittamisesta.

Ajoneuvoverolaissa määritellään ajoneuvot, jotka ovat ajoneuvoverosta vapaita. Tällaisia ajoneuvoja ovat muun muassa linja-autot, museoautot sekä eräät valtion tai sen liikelaitoksen käytössä olevat autot.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa