Minilex - Lakipuhelin

Ylimääräinen muutoksenhaku ja yrityksen purkamisesta tehdyn päätöksen purkaminen - KKO:1999:22

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Ylimääräinen muutoksenhaku
    Hakemusasiassa tehdyn päätöksen purkaminen
    Osakeyhtiö
    Selvitystila

Tapauksessa oli kyse yhtiöstä, joka oli selvitystilassa ja todettu velkojen maksun jälkeen varattomaksi. Näin ollen yhtiön selvitystila lopetettiin ja yhtiö purettiin. Purkamisen jälkeen ilmeni kuitenkin varoja, joista ei voitu tietää sillä hetkellä, kun päätös purkamisesta tehtiin.

 

Yhtiö haki käräjäoikeuden päätöksen purkamista, koska yhtiötä ei olisi tuomittu purettavaksi, jos tieto tulevista saatavista ja sitä kautta parantuneesta maksuvarasta olisi ollut saatavilla päätöstä tehdessä.

 

Yhtiö oli esittänyt, että tuleva saatava oli suuruudeltaan sellainen, joka riitti selvittelykulujen kattamiseen ja sen jälkeen yhtiön toiminnan jatkamiseen. Yhtiö myös osoitti, ettei kukaan asianosainen voinut olla asiasta tietoinen sillä hetkellä, kun päätös yhtiön purkamisesta tehtiin.

 

Koska yhtiön purkautuessa yhtiön varat tuomittiin valtiolle ei korkeimman oikeuden mukaan sellainen seikka, joka vaikuttaisi yhtiön purkamisesta annettavaan päätökseen voinut olla merkityksetön. Koska asiassa pystyttiin osoittamaan, että saatavien seurauksena yhtiö pystyisi maksamaan selvittelykulut ja jatkamaan toimintaansa purettiin aikaisempi käräjäoikeuden päätös yhtiön purkamisesta.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa