Minilex - Lakipuhelin

Uusi kanneperuste tuomion purkamisessa - KKO:2013:54

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Ylimääräinen muutoksenhaku
    tuomion purkaminen riita-asiassa
    Liikennevakuutus
    Oikeusvoimavaikutus

Tapauksessa oli kyse ylimääräisestä muutoksenhausta ja lainvoimaisen riita-asiassa annetun tuomion purkamisen edellytyksistä. Hakija N vaati tuomion purkamista sillä perusteella, että asiassa oli ilmennyt uutta selvitystä ja jonka vuoksi aiempi hovioikeuden tekemä päätös liikennevakuutusyhtiön korvausvastuusta oli virheellinen. Korkein oikeus hylkäsi N:n purkuhakemuksen, koska aiemman tuomioin oikeusvoimavaikutus ei estänyt hakijaa nostamasta uutta kannetta vakuutusyhtiötä vastaan.

N oli vakuutusyhtiötä vastaan ajamassaan kanteessa vaatinut liikennevakuutuksen perusteella korvauksia ansionmenetyksestä ja hoitokustannuksista, jotka olivat aiheutuneet kaula- ja lannerangan retkahdusvammoista, jotka hän oli saanut liikenneonnettomuudessa toisen auton ajaessa hänen peräänsä. Käräjäoikeus hyväksyi N:n vaatimuksen, mutta hovioikeus hylkäsi ne pääosiltaan koska katsoi N:n pitkittyneen sairaudentilan ja liikenneonnettomuuden välisen syy-yhteyden jääneen näyttämättä. N ei saanut valituslupaa ja haki ylimääräistä muutoksenhakua Korkeimmalta oikeudelta saatuaan selvityksen, että liikenneonnettomuudesta oli aiheutunut hänelle myös aivovamma, joka aiheutti työkyvyttömyyden ja pitkittyneen hoidon tarpeen. N katsoi, että saadun uuden selvityksen perusteella hovioikeuden olisi tullut päätyä eri ratkaisuun ja velvoittaa vakuutusyhtiö maksamaan hänelle korvauksia työkyvyttömyyden ja pitkittyneen hoidon tarpeen johdosta.

Korkein oikeus otti kantaa kysymykseen, estääkö aiempi lainvoimainen hovioikeuden tuomio N:ää nostamasta vakuutusyhtiötä vastaan korvauskanteen, jonka perusteena olisi se seikka, että N oli saanut liikenneonnettomuudessa myös aivovamman, joka koskisi myös niitä menetyksiä ja tappioita, joita koskevat vaatimukset hovioikeus oli hylännyt.

Korkein oikeus katsoo, että aiemman tuomion oikeusvoima koskee pääsääntöisesti vain niitä perusteita, joihin asiassa on vedottu. Aiempi tuomio ei siten estä N:ää nostamasta uutta kannetta uusien seikkojen perusteella, joihin aikaisemmassa oikeudenkäynnissä ei ole vedottu. Edellytyksenä on kuitenkin, ettei näihin uusiin seikkoihin olisi voitu aikaisemmassa oikeudenkäynnissä vedota. N oli saanut selvityksen aivovammastaan vasta hovioikeuden tuomion tultua lainvoimaiseksi. Korkein oikeus katsoo, ettei N:llä ole oikeudellista tarvetta saada aiempaa hovioikeuden tuomiota puretuksi, koska hänellä on oikeusvoimavaikutuksen estämättä mahdollisuus nostaa vakuutusyhtiötä vastaan uusi kanne saatuaan selvityksen hänelle liikenneonnettomuudessa aiheutuneesta aivovammasta.

Jos Korkein oikeus olisi todennut, että N:llä ei ole mahdollisuutta nostaa uutta kannetta aiemman hovioikeuden tuomion oikeusvoimavaikutuksen vuoksi, olisi Korkein oikeus tarkastellut mahdollisuutta purkaa tuomio uuden ilmenneen perusteen vuoksi.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]