Minilex - Lakipuhelin

Yhteisomistus ja oikeudenkäyntikulut - KKO:2015:47

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Yhteisomistus
    Yhteisomistussuhteen purkaminen
    Uskottu mies
    Uskotun miehen tehtävät
    Oikeudenkäyntikulut

Kysymyksessä oli A:n ja B:n yhteisesti omistetun asunnon yhteisomistuksen purkamisesta. A vaati uskotun miehen määräämistä yhteisomistuksen purkamiseksi ja asunnon myymiseksi. Lisäksi A vaati, että uskottu mies määrätään hallinnoimaan asuntoa ja perimään korvaukset asumishyödystä asunnossa asuvalta C:ltä sekä tarvittaessa häätämään asunnossa oikeudetta asuvat.

Käräjäoikeus katsoi, että uskotun miehen tehtävä yhteisomistuksen purkamisessa oli yhteisomistuslain mukaan esineen myynti ja kauppahinnan jakaminen. Tällä perusteella uskotulle miehelle ei voitu määrätä muita kuin lakiin perustuvia tehtäviä. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden päätöstä.

A oli omistanut veljensä kanssa yhdessä asunnon hallintaan oikeuttavat osakkeet, kunnes veljen kuollessa toiseksi omistajaksi oli tullut tämän tytär B. Samassa yhteydessä asunto oli jäänyt lesken C:n hallintaan. C:n mukaan hänellä oli elinikäinen vastikkeeton käyttöoikeus joko lesken asumisoikeuden tai sopimuksen perusteella. Hallintaoikeudesta oli merkintä isännöitsijätodistuksessa. A kiisti hallintaoikeuden.

B ei vastustanut hakemusta yhteisomistuksen purkamiseksi, mutta vastusti A:n vaatimusta muilta osin. B katsoi, että hänen äidillään oli elinikäinen käyttöoikeus asuntoon. Korkeimman oikeuden tuli ratkaista voidaanko uskotulle miehelle antaa määräys omaisuuden hoitamista ja hallintoa varten ja mitkä ovat uskotun miehen toimivaltuudet tämän määräyksen nojalla.

Yhteisomistuslaissa säädetään, että yhteisomistajalla on valta hakea oikeudelta uskotun miehen määräämistä hoitamaan yhteistä esinettä ja sen hallintoa omistajien yhteiseksi hyväksi. Lisäksi esineen myymiseksi ja kauppahinnan jakamiseksi oikeuden tulee määrätä uskottu mies. Nämä tehtävät ovat toisistaan erillisiä. Ne voivat olla voimassa myös samanaikaisesti eikä määräys esineen hoitamisesta ja hallinnoimisesta pääty, kun esine määrätään myytäväksi. Erilasia määräyksiä voidaan Korkeimman oikeuden mukaan antaa samallekin uskotulle miehelle ja niiden määräämiseksi yhdellä kertaa, ei ole esteitä.

Yleensä määrättäessä uskottu mies hoitamaan yhteisesti omistetun esineen myyntiä, ei ole tarpeen määrätä esineen hoitamisesta ja hallinnoimisesta, sillä esine tulee myydä viivytyksettä oikeuden annettua myyntimääräyksen. Tietyissä tapauksissa voi olla kuitenkin tarve määrätä omaisuuden hoitamisesta ja hallinnoimisen järjestämisestä myynnin pitkittymisen vuoksi.

Kyseisessä tapauksessa C:n väitetty hallintaoikeus vaikeuttaa asunnon myyntiä, sillä se sitoo myös uutta omistajaa. Ennen asunnon myyntiä on siten tärkeää selvittää riita hallintaoikeudesta. Uskotulla miehellä ei ole kuitenkaan valtuuksia ryhtyä tätä asiaa selvittämään pelkästään myyntimääräyksen perusteella. Tästä syystä Korkeimman oikeuden mielestä on tarpeen määrätä uskottu mies hoitamaan ja hallinnoimaan esinettä, jotta myynti tarkoituksenmukaisella tavalla olisi mahdollista.

Hallinnoimismääräyksen perusteella uskotun miehen on toimittava niin, että omaisuuden arvo säilyy ja siitä saadaan mahdollisuuksien mukaan tuottoa. Uskottu mies saa perustaa väliaikaisen käyttöoikeuden esineeseen, jos se on tarpeen. Uskotulla miehellä on myös oikeus edustaa omistajia tuomioistuimessa. Tällä perusteella uskottu mies voi nostaa esimerkiksi kanteen yhteisesti omistetun asunnon hallintaa koskevan riidan selvittämiseksi. Samassa yhteydessä uskotulla miehellä on oikeus myös vaatia korvausta esineen perusteettoman hallinnan johdosta.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa