Minilex - Lakipuhelin

Yhteisomistajien omistusosuuksien selvittäminen - KKO:2007:47

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • lainhuudatus

Neljälle henkilölle oli saantokirjan perusteella myönnetty lainhuuto yhteisesti. Lainhuuto ei kuitenkaan paljastanut henkilöiden omistusosuuksia kiinteistöstä. Yksi henkilöistä kuoli ja kaksi hänen oikeudenomistaajansa haki erikseen molemmille lainhuutoa yhteen kahdeksasosaan tilasta, jota ei myönnetty. Käräjäoikeudessa ei esitetty muiden yhteisomistajien suostumusta perillisten lainhuudolle. Eräistä yhteisomistussuhteista annettu laki säätää, että yhteisomistajien osuuksien oletetaan olevan samansuuruiset, jollei muuta ilmene. Käräjäoikeus hylkäsi oikeudenomistajien lainhuutohakemuksen määrittelemättömien omistusosuuksien vuoksi. Hovioikeus määräsi asian käsittelyä jatkettavaksi käräjäoikeudessa. Korkein oikeus lopulta palautti asian kirjaamisviranomaiselle käsiteltäväksi uudelleen.

Korkeimman oikeuden arvion mukaan asiassa oli tarpeellista toimittaa kirjaamisviranomaisessa lisätoimenpiteitä. Asiaa ei voitu ratkaista ainoastaan kirjallisen menettelyn perusteella, koska se ei johtanut omistusosuuksien selvittämiseen. Asiassa oli tarpeellista toimittaa tarvittaessa henkilöiden kuuleminen kansliamenettelyssä. Kuolleen henkilön perillisten lainhuutohakemusta ei voitu siis ratkaista ilman, että perillisille varattiin tilaisuus toimittaa käräjäoikeudelle muiden yhteisomistajien lausuma omistusoikeuden jakautumisesta. Mikäli omistusosuudet tulevat tällöin selvitetyksi, ei estettä lainhuudon myöntämiselle ole. 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa