Minilex - Lakipuhelin

Vahingonkorvauksen määrää koskevan tuomion purkaminen riita-asiassa – KKO:2001:76

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Ylimääräinen muutoksenhaku
    tuomion purkaminen riita-asiassa
    Työsopimus
    Työttömyyspäiväraha
    Korvattava vahinko

Tapauksessa oli kyse lainvoimaisen tuomion purkamisesta riita-asiassa koskien työntekijälle tuomitun vahingonkorvauksen määrää laittoman lomautuksen perusteella. Lainvoimaisen tuomion purkamisessa on kyse ylimääräisestä muutoksenhausta, joka on poikkeuksellinen menettely. Tuomion purkaminen edellyttää lain tiukkojen perusteiden täyttymistä. Sen tarkoituksena on oikaista lainvoimaisen tuomion virheet.

Tapauksessa työntekijä A vaati käräjäoikeudessa työnantajaltaan X Oy:ltä vahingonkorvauksia laittomasta lomautuksesta noin kahden kuukauden ajalta. Vaadittujen vahingonkorvausten määrä oli 27 653,35 markkaa. Vahingonkorvauksien määrä muodostui 34 375 markan suuruisesta ansionmenetyksestä, josta vähennettiin työttömyyspäivärahoja 6 721,65 markkaa. Käräjäoikeus velvoitti X Oy:n maksamaan A:lle vaaditun vahingonkorvausmäärän laittoman lomautuksen perusteella. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden ratkaisua. Myöhemmin vakuutusoikeus katsoi omalla erillisellä ratkaisulla, ettei A:lla ollut ollenkaan oikeutta työttömyyspäivärahaan lomautuksen ajalta.

A käytti ylimääräistä muutoksenhakua, ja teki korkeimmalle oikeudelle hakemuksen hovioikeuden lainvoimaisen tuomion purkamisesta. A vaati X Oy:n velvoittamista maksamaan hänelle myös vahingonkorvauksesta vähennetyt 6 721,65 markkaa, koska hän ei ollut oikeutettu työttömyyspäivärahaan vakuutusoikeuden lainvoimaisella ratkaisulla. Korkein oikeus purki hovioikeuden ratkaisun vahingonkorvauksen määrän osalta. X Oy velvoitettiin maksamaan A:lle 34 375 markkaa laittomasta lomautuksesta. Korkein oikeus katsoi, että hovioikeuden tuomiota oli oikaistava, koska yhtiö oli velvollinen maksamaan vahingonkorvauksena myös työttömyyspäivärahan perusteella vähennetyn määrän, kun A:lla ei ollut oikeutta työttömyyspäivärahaan.

Korkein oikeus totesi ratkaisunsa perusteluissa, että lainvoimainen tuomio voidaan riita-asioissa purkaa, jos asiassa vedotaan sellaiseen seikkaan, jota ei ole aikaisemmin esitetty, ja siihen vetoaminen johtaisi todennäköisesti erilaiseen lopputuloksen. Lisäksi on saatettava todennäköiseksi, ettei kyseiseen seikkaan ole voitu vedota tuomioistuimessa, joka on antanut asiassa tuomion. Hakemus tuomion purkamisesta riita-asiassa on tehtävä vuoden kuluessa siitä päivästä, kun hakija sai tiedon kyseessä olevasta seikasta.

Korkein oikeus katsoi, että A oli saanut tiedon lain mukaisesta seikasta, eli ettei hänellä ole oikeutta työttömyyspäivärahaan, vakuutusoikeuden ratkaisusta tiedon saatuaan. Hän oli siten toiminut ylimääräisessä muutoksenhaussa ajoissa. Tapauksen olosuhteissa A:lla oli myös ollut perusteltu aihe odottaa, että hänelle maksettaisiin lomautusajalta työttömyyspäivärahaa. Tilanne ei ollut myöskään muuttunut hovioikeudessa muutoksenhakuvaiheessa. A:lla oli tapauksessa pätevä aihe olla vetoamatta siihen, ettei vahingonkorvauksesta voida tehdä työttömyyspäivärahan mukaista vähennystä. Asiassa olisi myös todennäköisesti päädytty erilaiseen lopputulokseen, jos vakuutusoikeuden ratkaisun sisältö olisi ollut tiedossa alkuperäisessä oikeudenkäynnissä.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa