Minilex - Lakipuhelin

Tuomioistuimen vahvistaman sovinnon purkaminen riita-asiassa – KKO:1992:104

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Ylimääräinen muutoksenhaku
    tuomion purkaminen riita-asiassa

Tapauksessa oli kyse tuomioistuimen vahvistaman sovinnon purkamisesta riita-asiassa ylimääräisin muutoksenhakukeinoin. Tapauksessa X Oy vaati kihlakunnanoikeudessa, että A velvoitetaan maksamaan yhtiölle 33 580 markan määräinen korvaus korkoineen pienurakkasopimukseen perustuen. Oikeudenkäynnin toisessa käsittelyssä asianosaiset ilmoittivat tehneensä asiassa sovinnon ja pyysivät kihlakunnanoikeutta vahvistamaan sen. Kihlakunnanoikeus totesi, että asiassa voitiin tehdä sovinto, ja sovinto vahvistettiin kihlakunnanoikeuden ratkaisulla osapuolten noudatettavaksi.

Myöhemmin A turvautui samassa asiassa ylimääräiseen muutoksenhakukeinoon, ja teki korkeimmalle oikeudelle hakemuksen kihlakunnanoikeuden vahvistaman sovinnon purkamisesta. A vetosi hakemuksessaan säännöksiin, joiden mukaan lainvoiman saanut tuomio tai siihen rinnastettava oikeudellinen ratkaisu voidaan riita-asiassa purkaa vedottaessa uusiin seikkoihin ja todisteisiin, joita ei ole esitetty aikaisemmin, ja jotka kyseisessä tapauksessa olisi todennäköisesti johtaneet toiseen lopputulokseen.

Korkein oikeus ei hyväksynyt hakemusta ja jätti sen tutkimatta. Korkein oikeus totesi, että oikeuden vahvistamaa sovintoa ei voida purkaa A:n esittämillä perusteilla. Sovintoon voidaan hakea muutosta moittimalla sovintoa sen vahvistaneessa tuomioistuimessa oikeustoimen pätemättömyysperusteilla. Tämän perusteella purkuhakemusta ei voitu tutkia.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa