Minilex - Lakipuhelin

Rangaistuksen mittaaminen ja vahingonkorvaus sotilasrikosasiassa - KKO:2010:58

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Sotilasrikos
    Palvelusrikos
    rangaistuksen määrääminen
    rangaistuksen mittaaminen
    Vahingonkorvaus

Asian käsittely aloitettiin hovioikeudessa komentajakapteeni A:n asemasta johtuen. Syytteessä katsottiin, että A oli tahallaan rikkonut virkavelvollisuuttaan valvoa yliluutnantti B:n ylitöiden tekemistä ja hyväksyä ylityöasiakirjat. B oli laiminlyönnin vuoksi päättänyt omista ylitöistään ja hyväksynyt omia ylitöitään koskevat asiakirjat. Hovioikeus tuomitsi A:n 50 päiväsakkoon ja B:n 30 päiväsakkoon palvelusrikoksista.

Syyttäjä valitti asiasta korkeimpaan oikeuteen ja vaati syytettyjen rangaistuksia korotettavaksi. Syyttäjä esitti myös, että molemmat henkilöt tulisi tuomita ankaruudeltaan saman tasoisiin rangaistuksiin. Korkein oikeus katsoi, että A oli syyllistynyt palvelusrikokseen laiminlyömällä tahallaan B:n työajan valvomisen. Lisäksi A oli laiminlyönyt työaika-asiakirjojen tarkastamisen. B oli syyllistynyt palvelusrikokseen tahallaan määräysten vastaisesti hyväksymällä omia ylitöitään koskevia asiakirjoja.

Korkein oikeus arvioi tekojen moitittavuutta arvioitaessa ja toisiinsa verrattaessa otettiin huomioon B:n saamat huomattavat ylityökorvaukset. Sen sijaan A:n laiminlyömällä tekemä palvelusrikos ei ollut yhtä vahingollista. A:n laiminlyönti valvoa alaistensa työaikaa ei ollut oikeuttanut B:tä toimimaan määräysten vastaisesti. A:n menettely esimiesasemassa oli kuitenkin velvoittanut tämän täyttämään valvontavelvollisuutensa, joten korkeimman oikeuden näkökulmasta molemmat henkilöt olivat toimineet yhtä moitittavasti. Korkein oikeus piti hovioikeuden A:lle antamaa 50 päiväsakon rangaistusta liian ankarana ja muutti hovioikeuden antamaan tuomiota määräämällä molemmille henkilöille rangaistukseksi 30 päiväsakkoa.

Vahingonkorvausvelvollisuus edellyttää vahingon tosiasiallista syntymistä. Vaikka B olikin saanut paljon ylityökorvauksia, oli riidatonta, että hän oli ylityöt todella tehnyt. Vahinkoa oli kuitenkin aiheutunut valtiolle, sillä työt olisi voitu esimiehen toimesta jakaa siten, ettei ylitöitä olisi tarvinnut tehdä. Näin ollen B:n maksettavaksi lankesi myös vahingonkorvaus. Tuomiosta seuraa, että määräysten vastainen ylityön tekeminen saattaa aiheuttaa työntekijälle korvausvastuun, vaikka työt olisi myöhemmin tehtykin esimiehen määräyksellä. 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]