Minilex - Lakipuhelin

Luvaton poissaolo, karkaaminen - KKO:2011:83

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Sotilasrikos
    Luvaton poissaolo
    Karkaaminen
    rangaistuksen määrääminen
    rangaistuksen mittaaminen

Tapauksessa KKO:2011:83 oli kyse varusmiespalvelustaan määrätyn A:n saapumatta jäämistä palveluspaikkansa määräaikaan mennessä jatkaen poissaoloaan noin kuukauden ajan, jonka jälkeen hän oli oma-aloitteisesti saapunut palvelupaikkaansa. Poissaoloaika oli 13.7.2009–18.8.2009. Palveluspaikkaan saapumisen jälkeen A oli samana päivänä hakenut muutosta palveluksenaloittamisajankohtaan perustellen hakemustaan 14.8.2006 alkaneilla ja 4.6.2011 päättyviksi arvioiduilla opinnoillaan. Hakemus oli hyväksytty ja A oli määrätty saapumaan uudelleen palvelukseen 11.7.2011. Korkeimman oikeuden ratkaisun mukaan A:n oikeudettomasta poistumisesta oli kuitenkin aiheutunut olennainen keskeytys hänen koulutuksessaan ja A oli näin syyllistynyt rikoslain mukaiseen karkaamiseen.

Käräjäoikeus katsoi poissaolon aiheuttaneen olennaisen haitan A:n koulutukselle. Lykkäyksen syy ei käräjäoikeuden mukaan osoittanut, että A olisi ollut palveluskyvytön, joten poissaolosta oli aiheutunut olennainen keskeytys tai muu haitta palvelukselle. Täten Käräjäoikeus tuomitsi A:n karkaamisesta 30 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

A valitti tuomista hovioikeuteen. Hovioikeuden mukaan sillä seikalla, että hänelle oli palvelukseen saapumisen jälkeen päätetty myöntää lykkäystä opintojen vuoksi, ei ollut merkitystä asian arvioinnissa. Syytä käräjäoikeuden tuomion muuttamiseen siltä osin, kuin A:n syyksi oli luettu karkaaminen, ei ollut. Hovioikeus ei siis muuttanut käräjäoikeuden tuomiota. A sai valitusluvan korkeimpaan oikeuteen.

Korkeimman oikeuden mukaan asiassa on kysymys ensiksikin siitä, onko A:n poissaolosta aiheutunut tai voinut aiheutua olennainen keskeytys hänen koulutuksessaan tai muuten olennaista haittaa palvelukselle. On myös arvioitava, onko A:n palveluspaikkaan saapumisen jälkeisen muutoksen hakemisella ja aluetoimiston sen hyväksymisellä merkitystä asiaan. Poissaolon osalta korkein oikeus toteaa, että kuukauden poissaoloa on pidettävä niin pitkänä aikana, että se on aiheuttanut rikoslain mukaisen olennaisen keskeytyksen A:n koulutuksessa. Palveluksen aloittamisajankohdan muuttamisen merkityksestä korkein oikeus toteaa että A:lla on ollut velvollisuus osallistua palvelukseen aina siihen saakka, jolloin päätös palveluksen aloittamisajankohdan muuttumisesta tehdään. Jälkikäteen voidaan todeta palveluskelpoisuuden puuttumisen jo poissaolon alkamishetkellä, mutta tässä tapauksessa näin ei ollut. Palveluksen aloittamisajankohtaa koskeva siirto ei siis vaikuta harkintaan, onko oikeudettomasta poissaolosta aiheutunut tai ainakin voinut aiheutua olennainen keskeytys hänen koulutuksessaan tai olennaista haittaa palvelukselle.

Korkein oikeus ei muuttanut hovioikeuden päätöstä.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]