Minilex - Lakipuhelin

Komentajan lahjusrikkomus - KKO:2006:37

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Lahjusrikkomus
    Sotilasrikos

Komentaja A toimi pääesikunnan osastopäällikkönä ja vastasi muun muassa konttorikonehankinnoista. A oli 21.12.2000 - 24.10.2002 välisenä aikana tehnyt useita laitehankintoja Canon Oy:ltä yhteensä noin 160 000 euron arvosta. Osa hankinnoista oli hyväksytetty pääesikunnan kaupallisella päälliköllä, koska A:n valtuudet riittivät itsenäiseen päätöksentekoon noin 42 000 euron arvoisiin hankintoihin asti.

Ajalla 7.6.2000 - 3.10.2002 A oli osallistunut Canon Oy:n järjestämään tai kustantamaan kahdeksaan eri golftapahtumaan. Lisäksi A oli vaimonsa kanssa osallistunut kahdesti Savonlinnan oopperajuhlille ja oheistapahtumiin Canon Oy:n kustannuksella. Oopperajuhlien yhteydessä saadun edun arvo oli yhteensä noin tuhat euroa. Golftapahtumista saatu etu oli noin sata euroa tapahtumaa kohti.

Syyttäjä katsoi lahjusrikkomuksen tunnusmerkkien täyttyneen. A oli ollut laitehankinnoista päättävässä tai päätöksiin vaikuttavassa virka-asemassa ja samaan aikaan vastaanottanut laitteita aktiivisesti markkinoilta ja myös toimittaneelta yhtiöltä rahanarvoisia etuja. Toiminta oli ollut omiaan heikentämään luottamusta viranomaistoiminnan tasapuolisuuteen.

Hovioikeus oli asiassa ensimmäisen asteen tuomioistuimena. Hovioikeus katsoi, että A ei ollut syyllistynyt lahjusrikkomukseen golftapahtumien osalta. Osa tapahtumista oli toistuvia, ja kutsuttujen valtionhallinnon virkamiesten määrä oli suuri ainakin osassa tapahtumissa. Yhtä lukuunottamatta golftapahtumissa oli myös muita osallistujia pääesikunnasta, pääasiassa A:n esimiehiä. Golftapahtumista saatujen etujen arvo ei myöskään ollut kovin suuri. Oopperajuhlien osalta hovioikeus sen sijaan katsoi, että A oli syyllistynyt lahjusrikkomukseen. A oli osallistunut tapahtumiin kahdestaan vaimonsa kanssa, ja edun arvo oli huomattava. Toiminta saattoi ulkopuolisen silmin heikentää luottamusta viranomaistoiminnan tasapuolisuuteen.

Korkein oikeus katsoi, että lahjusrikkomus täyttyi myös muiden kuin oopperajuhlien osalta. Yksi golftapahtuma oli luonteeltaan sellainen, johon osallistumista Korkein oikeus ei katsonut lahjuksen vastaanottamiseksi. Kyseinen tapahtuma järjestettiin vuosittain, ja järjestämisvastuussa olivat vuorovuosina pääesikunta ja Canon Oy. Muihin osallistuminen täytti Korkeimman oikeuden mielestä lahjusrikkomuksen tunnusmerkit. Edulla oli selvä yhteys A:n virka-asemaan ja tämän mahdollisuuteen vaikuttaa laitehankintoihin. Edut oli vastaanotettu aikana, jolloin laitehankinnat toteutettiin. Korkeimman oikeuden mielestä golftapahtumia tuli tarkastella yhtenä kokonaisuutena kaikkien A:n saamien etujen kanssa.

Ratkaisu oli äänestystulos, ja kaksi Korkeimman oikeuden jäsentä katsoi hovioikeuden lailla, että golftapahtumiin osallistuminen ei ollut lahjuksen vastaanottamista. Oopperajuhliin osallistuminen oli yksiselitteisesti kaikkien mielestä lahjuksen vastaanottamista laissa tarkoitetulla tavalla. Kaiken kaikkiaan viranomaistoiminnassa on kiinnitettävä erityisen paljon huomiota siihen, että erilaisiin tilaisuuksiin osallistuminen tai etujen vastaanottaminen ei ulkopuolisen silmissä vaaranna toiminnan tasapuolisuutta. Normaali suhdetoiminta on sallittua, mutta sellaisia tilanteita, joissa pyritään vaikuttamaan yksittäisen virkamiehen tai viranhaltijan päätöksentekoon, ei tule sallia.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]