Minilex - Lakipuhelin

Poikkeuksellisen alhainen hinta tarjouksessa - KHO:2013:10

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Julkinen hankinta
    Tarjouksen hylkääminen
    Hinnaltaan poikkeuksellisen alhainen tarjous

Tiehallinto kilpailutti tarkkailusiltojen tarkastuksen 2009 - 2013 ja sai neljä tarjousta. Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton hinta oli noin 195 000 euroa. Saadut tarjoukset olivat kokonaishinnoiltaan 233 540 euroa, 209 810 euroa, 142 352 euroa ja 82 720 euroa. Halvimman tarjouksen antoi Kiratek Oy. Tiehallinto pyysi Kiratek Oy:ltä kirjallista selvitystä tarjouksen perusteista, sillä tarjous oli poikennut selvästi hinta-arviosta ja työhön käytettäväksi ilmoitettu työmäärä poikkesi selvästi muista tarjouksista. Tiehallinto hylkäsi Kiratek Oy:n tarjouksen tämän esittämän selvityksen jälkeen, koska sen mukaan selvityksestä kävi ilmi, että tarjouksesta puuttui kokonaan vuosittain laadittava kirjallinen raportti ja siihen kuluva työaika ja kustannukset, jotka se katsoi liittyvän oleellisena osana tarkastuksiin. Lisäksi se katsoi, että tarjous oli ollut tarjouspyynnön vastainen. Tiehallinto hyväksyi toiseksi halvemman tarjouksen.

Markkinaoikeus kumosi Tiehallinnon päätökset ja kielsi hankintasopimuksen tekemisen päätösten perusteella tai täytöntöönpanemasta kyseisiä päätöksiä tehostaen tätä 20 000 euron uhkasakolla. Markkinaoikeus katsoi ensinnäkin, ettei Kiratek Oy:n tekemä tarjous ollut tarjouspyynnön vastainen, sillä tarjouksessa ei oltu esitetty palvelun toteuttamista koskevia varaumia tai ehtoja eikä sen perusteella oltu voitu ymmärtää etteikö tarjouspyynnössä edellytetty raportointi sisältyisi Kiratek Oy:n tarjoamaan palveluun. Tarjouksen hinnasta markkinaoikeus totesi, että suuretkaan hintaerot eivät välttämättä tarkoita etteikö tarjoaja kykenisi toteuttamaan palvelua tarjoamallaan hinnalla. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella ei ollut ollut aihetta epäillä Kiratek Oy:n kykyä täytäntöönpanna tarjoustaan. Korkein hallinto-oikeus päätyi samaan lopputulemaan kuin markkinaoikeus ja pysytti päätöksen.

 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]