Minilex - Lakipuhelin

Julkinen hankinta ja vahingonkorvaus - KKO:2011:54

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Vahingonkorvaus
    Julkinen hankinta

Tiehallinto järjesti tarjouskilpailun moottoritien urakoitsijan valitsemiseksi. Tarjouskilpailun perusteella Tieliikelaitos (Destia Oy) valittiin urakoitsijaksi. Valinnan jälkeen markkinaoikeus kuitenkin kumosi hankintapäätöksen. Destia valitti markkinaoikeuden päätöksestä ja muutoksenhaku oli vielä kesken Tiehallinnon aloittaessa uuden tarjouskilpailun samasta urakasta. Tiehallinto antoi urakan uuden tarjouskilpailun voittaneelle yhtiölle. Valinnan jälkeen korkein hallinto-oikeus kuitenkin kumosi markkinaoikeuden päätöksen ja totesi, ettei ensimmäisessä tarjouskilpailussa ollut virheitä. Destia vaati Tiehallinnolta vahingonkorvausta menetetystä urakasta johtuneista vahingoista. Vaatimus hylättiin kaikissa oikeusasteissa.

Korkein oikeus pohti vahingonkorvausta ja lopulta päätyi hylkäämään vaatimuksen. Merkitystä annettiin erityisesti sille, että Destia ei ollut käyttänyt hankintalain mukaisia oikeussuojakeinojaan uuden tarjouskilpailun osalta. Destia olisi voinut riitauttaa uuden hankintamenettelyn aloittamisen tai valittaa jälkimmäisen tarjouskilpailun päätöksestä. Myöskään ensimmäisen hankintamenettelyn keskeyttämisen osalta ei oltu muutosta haettu. Näin ollen vahingonkorvauksen vaatija olisi voinut vaikuttaa omilla toimillaan tapahtumiin. Tiehallinnon ainoaksi virheeksi hankintamenettelyssä katsottiin tiedottamisvirhe hankintamenettelyn keskeyttämisestä vahingonkorvauksen vaatijalle. Kuitenkin osallistuminen uuteen tarjouskilpailuun osoittaa, että vahingonkorvauksen vaatija oli tosiasiassa kuitenkin tiennyt uudesta tarjouskilpailusta. Näin ollen virheen ja vahingonkorvausvaatimuksen välinen syy-yhteys puuttui.

Korkein oikeus ei ollut yksimielinen ratkaisussaan. Eri mieltä olleiden jäsenten mielestä Tiehallinnon olisi tullut korvata Destialle aiheutuneet taloudelliset vahingot ainakin osittain. Julkisiin hankintoihin liittyvä korvausvastuu vaatii siis melko selvän menettelyvirheen. Lisäksi edellytetään vahingonkorvausoikeudellisesti syy-yhteyttä virheen ja syntyneen vahingon välillä. Erityisesti syy-yhteys jäi korkeimman oikeuden arvion mukaan syntymättä tapauksessa. 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]