Minilex - Lakipuhelin

Omaisuuden ositus - KKO:2008:74

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Avioliitto
    Omaisuuden ositus

Tapauksessa oli ensinnäkin kysymys puolison omistamien perheyrityksen osakkeiden arvon määrittämisestä osituksessa, kun yhtiöjärjestykseen otetun lunastuslausekkeen mukaan muilla yhtiön osakkailla oli oikeus lunastaa osakkeet lunastuslausekkeessa määritellystä hinnasta. Toiseksi tapauksessa oli kysymys myös osituksen sovittelusta.

Käräjäoikeus katsoi, että koska osakkeiden vaihdanta-arvo oli rajoitettu ja koska osakkeita omistivat useammat henkilöt, osakkeita ei voitu osituksessa arvostaa B:n vaatimalla tavalla yhtiön substanssiarvon perusteella. Käräjäoikeus jatkoit, että osakkeet voitiin arvostaa yhtiön substanssiarvoon vain, jos yhtiön muut osakkeenomistajat olivat etukäteen antaneet yksimielisen suostumuksensa siihen, etteivät he käyttäneet lunastusoikeuttaan. Käräjäoikeus siten katsoi, että osakkeet tuli osituksessa arvostaa lunastushinnan mukaisesti. Hovioikeus sen sijaan katsoi, että substanssiarvo oli tällaisessa tapauksessa luontevin peruste määrittää osakkeiden arvo. 

Asia eteni korkeimpaan oikeuteen. Korkein oikeus mm. lausui, etät kun avioliittolain 99 §:n mukaan osituksessa on määrättävä kummankin puolison avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästö, puolison omaisuudelle on määrättävä rahamääräinen arvo, jona pidetään yleensä omaisuuden käypää arvoa. Omaisuuden käyvän arvon määrittelyssä lähtökohtana on omaisuuden todennäköinen kauppahinta vapailla markkinoilla. Sellaisen omaisuuden osalta, jota ei sellaisenaan voida myydä vapailla markkinoilla, esimerkiksi kun kyse on luovutusrajoitusten alaista omaisuudesta, arvon määrityksessä tulee ottaa huomioon myös omistajan muut mahdollisuudet käyttää omaisuuden omistukseen liittyviä oikeuksiaan kuin omaisuuden myyminen sellaisenaan. 

Tässä tapauksessa osakkeiden arvon määrittämistä niiden nimellisarvon mukaan puoltaa yhtiöjärjestyksen mukainen lunastuslauseke. Se on arvo, jonka A saa osakkeistaan varmimmin. Korkein oikeus päätyi siten siihen, että A:n omistamilla osakkeilla oli hänen omistuksessaan selvästi korkeampi arvo kuin niiden nimellisarvo ja että osituksessa osakkeet on otettava huomioon niiden substanssiarvon mukaisesta arvosta.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]