Minilex - Lakipuhelin

Oikeudenkäyntiaineiston julkisuus ja oikeudenmukainen oikeudenkäynti – KKO:2002:28

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Oikeudenkäyntimenettely
    Oikeudenmukainen oikeudenkäynti
    Oikeudenkäynnin julkisuus
    salassapito

Tapauksessa oli kyse oikeudenkäyntiaineiston julkisuudesta ja oikeudenmukaisesta oikeudenkäynnistä murhaoikeudenkäyntiin liittyen, jossa oli osallisena alle 18-vuotiaita, ja johon liittyi erityisen arkaluonteisiksi katsottuja henkilöiden yksityiselämään liittyviä seikkoja. Tapauksessa virallinen syyttäjä vaati A:lle ja kahdelle muulle henkilölle rangaistusta murhasta. Asia käsiteltiin ilman yleisön läsnäoloa ja oikeudenkäyntiaineisto määrättiin salassa pidettäväksi 40 vuodeksi. Salassapito johtui kahden alaikäisen osallisuudesta ja erityisen arkaluonteisiksi katsotuiksi henkilöiden yksityiselämään liittyvistä seikoista. Julkisiksi tapauksessa katsottiin ainoastaan syyttäjän haastehakemuksen rangaistusvaatimus ja teonkuvaus ilman uhrin henkilöllisyyttä koskevia tietoja. Myös asian tuomio, poikkeuksena tuomiolauselmat, sovelletut lainkohdat ja käräjäoikeuden julkinen tiedote asiasta, määrättiin salaiseksi.

A vaati hovioikeudessa, että hänen vastauksensa syyttäjän haastehakemukseen määrätään julkiseksi. Hänen mielestään salassapidon vuoksi häntä ei ollut asiassa vastaajana kohdeltu syyttäjän kanssa tasapuolisesti, eikä hän saanut puolustautua asiassa julkisesti. Rikoksen uhrin lähiomaiset vastustivat aineiston julkisuuden laajentamista. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden salassapitoa koskevaa ratkaisua. Korkein oikeus puolestaan muutti hovioikeuden ja käräjäoikeuden ratkaisuja salassapidosta. A:n kirjallinen vastaus syyttäjän haastehakemukseen määrättiin julkiseksi ilman uhrin henkilöllisyyttä koskevia tietoja sekä vastauksen liitteitä.

Korkein oikeus totesi salassapitoa koskevan ratkaisunsa perusteluissa, että tuomioistuimella on oikeus päättää oikeudenkäyntiaineiston salassa pidosta lukuun ottamatta sovellettuja lainkohtia ja tuomiolauselmaa tapauksen kaltaisessa asiassa. Oikeudenkäynnin on kuitenkin oltava oikeudenmukainen perustuslain ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaisesti. Oikeudenmukainen oikeudenkäynti koskee myös julkisuuden rajoittamista. Osapuolia on kohdeltava yhdenvertaisesti myös salassapidon osalta. Yhdenvertaisuus korostuu, kun asiaa käsitellään myös tiedotusvälineissä.

Tapaus oli saanut huomiota julkisuudessa, ja A:n vastaus haastehakemukseen sisälsi A:n yleisluonteisia käsityksiä tapahtumankuvaukseen ja oikeudellisiin päätelmiin. Siihen ei sisältynyt tietoja toisesta alaikäisestä tai arkaluonteisia uhria koskevia tietoa, joita ei ollut haastehakemuksessa. Haastehakemuksen ohella A:n vastaus määrättiin myös julkiseksi.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa