Minilex - Lakipuhelin

KKO:1998:35 Tiedon saaminen tuomioistuimen asiakirjasta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Asiakirja
    Asiakirjan julkisuus
    Esittelymuistio

Henkilö X oli ollut hakijana korkeimman oikeuden käsittelemässä jutussa. Hän oli KKO:n kansliapäällikön päätökseen perustuen saanut jäljennöksen esittelijän muistiosta, mutta vain siltä osin kuin siinä ei ollut kysymys oikeudenkäymiskaaren nojalla salassa pidettävistä asioista. X vaati nyt, että hänen tulee saada jäljennös kokonaisuudessaan.

X ei ollut saanut jäljennöstä niiltä osin, kuin muistio sisälsi esittelijän ratkaisuehdotuksen ja sen perustelut. 

Siinä tapauksessa, että esittelijän lopullista kannanottoa ei hyväksytä tuomioistuimessa, esittelijän mietintö kirjoitetaan taltioon, joka on julkinen. Siinä tapauksessa, että mietintö ei ilmene taltiosta, esittelijän kanta vastaa KKO:n ratkaisua. Esittelijän muistioon mahdollisesti sisältyneet muunsisältöiset kannanotot eivät ole jääneet hänen lopullisiksi kannanotoikseen. 

Korkeimman oikeuden mukaan muistio voi sisältää tuomioistuimessa käydyistä neuvotteluista, joissa läsnä eivät ole olleet asianosaiset ja yleisö. Tältä asiakirjan osalta tiedon saaminen on luvanvaraista ja siihen on perusteita lähtökohtaisesti vain poikkeuksellisesti.

Muistion se osa, josta hakijalle ei ole annettu jäljennöstä, ei sisällä sellaista tietoa, mitä hakijan olisi tullut saada.

Hakemus hylättiin.

 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa