Minilex - Lakipuhelin

Peitetoimintaan liittyvien asiakirjojen luovuttaminen vastaajalle - KKO:2011:27

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Oikeudenkäyntimenettely
    Oikeudenmukainen oikeudenkäynti
    Pakkokeino
    Peitetoiminta
    Asiakirja

A oli ollut peitetoiminnan kohteena murhaa koskevan esitutkinnan aikana. Poliisimies oli peitehenkilöllisyyden avulla ryhtynyt A:n ystäväksi. Näin saatuja tietoja ja niistä laadittuja asiakirjoja ei oltu luovutettu A:lle. Tietoja ei sisällytetty myöskään esitutkinta-aineistoon eikä oikeudenkäyntiaineistoon. Myöskään syyttäjä ei ollut vedonnut peitetoiminnasta saatuihin tietoihin. A vaati peitetoiminnasta laadittuja asiakirjoja itselleen keskusrikospoliisilta. Keskusrikospoliisi vastusti tietojen luovuttamista, koska asiakirjoista voisi paljastua poliisin käyttämiä salaisia menetelmiä tai poliisimiehen henkilöllisyys. Käräjäoikeus hylkäsi A:n pyynnön, sen sijaan hovioikeus määräsi keskusrikospoliisin luovuttamaan asiakirjat A:lle. Lisäksi hovioikeus oli todennut, ettei asiaan saa hakea erikseen muutosta valittamalla. Korkein oikeus kuitenkin myönsi keskusrikospoliisille valitusluvan asiassa. Korkeimman oikeuden pohdittavana oli se, missä määrin syytetty saa materiaalia, joka on kertynyt esitutkinnan aikana. Lisäksi kysymyksenä oli, saiko hovioikeuden antamasta määräyksestä valittaa.

Lähtökohtaisesti rikosasian vastaajalla on aina oikeus saada esitutkinnan aikana kertynyt aineisto, jolla turvataan oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä vastaajalle. Lisäksi vastaajalla on oikeus saada nähtäväkseen myös yleisöltä salassa pidettävät asiakirjat, jollei erittäin tärkeä yksityinen tai yleinen etu muuta vaadi. Poliisin taktisia tai teknisiä menetelmiä sisältävät asiakirjat ovat yleisöltä salassa pidettäviä, mutta asianosaiselle yleensä julkisia. Korkein oikeus toteaa asiakirjojen luovuttamisen osalta, että peitetoimintaa koskevia asiakirjoja on luovutettava vastaajalle. Luovutettavista asiakirjoista keskusrikospoliisi salaa poliisimiesten henkilöllisyydet ja tunnistetiedot. Lisäksi keskusrikospoliisi sai rajoittaa julkaistavia tietoja siten, että poliisin tekniset-ja taktiset menetelmät eivät paljastu vastaajalle. Oikeusneuvokset olivat ratkaisussa yksimielisiä.

Ratkaisu oli hieman yllättävä, sillä yleensä valitusmahdollisuutta ei ole oikeudenkäynnin aikana tehtyihin ratkaisuihin. Sen sijaan tietojen luovuttaminen vastaajalle noudattaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen linjaa. 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa