Minilex - Lakipuhelin

KKO:2016:87

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Oikeudenkäynnin julkisuus
    Oikeudenkäyntiasiakirjan julkisuus
    Oikeudenkäyntimenettely
    Prosessinjohto

Oikeudenkäyntiasiakirjojen salassapidosta säädetään laissa oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa. Lain 9 §:ssä säädetään siitä, mitkä ovat lain mukaan salassapidettäviä asiakirjoja ja lain 10 §:ssä säädetään tuomioistuimen määräyksestä, jolla se voi määrätä oikeudenkäyntiasiakirjan tarpeellisilta osin salassapidettäväksi.

Käräjäoikeus päätti lain nojalla asianomistajien pyynnöstä, että rikosasian oikeudenkäyntiasiakirjat pidettäisiin salassa lain 9 §:n ja 10 §:n nojalla. Hovioikeus kumosi käräjäoikeuden päätöksen ja määräsi, että vain kaksi psykologin lausuntoa oli pidettävä salassa lain 10 §:ään nojautuen. Perusteluissaan hovioikeus kuitenkin totesi, että asiakirjoihin sisältyi suuri määrä lain 9 §:n nojalla salassa pidettäviä tietoja. 

Korkein oikeus katsoi, että hovioikeuden olisi selvitettyään ensin asianosaisten vaatimuksia ja kannanottoja, tullut ratkaista myös kysymys siitä miltä osin asiakirjat olivat salassapidettäviä lain 9 §:n nojalla. Korkein oikeus palautti asian hovioikeuteen.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa