Minilex - Lakipuhelin

Menetetyn määräajan palauttaminen valitusosoituksen puuttumisen perusteella – KKO:1999:112

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Ylimääräinen muutoksenhaku
    Määräajan palauttaminen
    Muutoksenhaku

Tapauksessa oli kyse menetetyn määräajan palauttamisesta ylimääräisenä muutoksenhakukeinona, kun asianosaisille ei annettu valitusosoitusta valitusaikana. Tapauksessa kaupungissa suoritettiin tietoimitus maantien rakentamiseksi. Toimituksessa lunastettiin A:n ja B:n omistamasta tilasta alueita. Tietoimitus päättyi loppukokouksessa 24.3.1999, jolloin annettiin valitusosoitus, jos toimitukseen halusi hakea muutosta. Valitusosoituksen mukainen valitusaika päättyi 23.4.1999. A ja B eivät olleet läsnä loppukokouksessa. A keskusteli puhelimessa toimitusinsinöörin kanssa huhtikuun alussa, ja sai silloin tietää asian ratkaisun. Muutoksenhakuoikeudesta tai siihen liittyvästä menettelystä ei kuitenkaan annettu tietoa. A ja B saivat valitusosoituksen toimitusinsinööriltä toukokuun alussa sitä itse pyydettyään. A ja B eivät hakeneet muutosta toimitukseen valitusajassa.

A ja B käyttivät ylimääräistä muutoksenhakua tekemällä korkeimmalle oikeudelle hakemuksen menetetyn määräajan palauttamisesta. Korkein oikeus hyväksyi menetetyn määräajan palauttamisen. Korkein oikeus totesi, että tietoimituksen päättyessä toimitusinsinöörin on ilmoitettava läsnä oleville asianosaisille muutoksenhakuoikeudesta ja muutoksenhakumenettelystä. Valitusosoitus on annettava heti sitä pyydettäessä, ja se annetaan kirjallisesti.

Tapauksessa toimitusinsinöörin olisi puhelinkeskustelussa tullut kertoa A:lle muutoksenhakuoikeudesta ja siihen liittyvästä menettelystä. Lisäksi hänen olisi tullut lähettää A:lle ja B:lle kirjallinen valitusosoitus.

Menetetty määräaika voidaan palauttaa, jos muutoksenhakemuksen toimittamiselle määräajassa on ollut laillinen este, tai jos määräajan palauttamista koskevan hakemuksen tueksi muutoin esitetään erittäin painavia syitä. A ja B eivät olleet saaneet tapauksessa valitusosoitusta ennen valitusajan päättymistä, joten menetetyn määräajan palauttamiselle oli erittäin painavia syitä.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa