Minilex - Lakipuhelin

Menetetyn määräajan palauttaminen käräjäoikeuden virheellisen menettelyn perusteella – KKO:1994:134

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Ylimääräinen muutoksenhaku
    Määräajan palauttaminen
    Oikeudenkäyntimenettely

Tapauksessa oli kyse menetetyn määräajan palauttamisesta ylimääräisenä muutoksenhakukeinona, kun käräjäoikeus oli menetellyt asiassa virheellisesti. Tapauksessa X Oy nosti kanteen irtaimen kauppaan perustuvassa velkomusta koskevassa asiassa. Vastaaja ei antanut määräajassa vastausta kanteeseen, joten käräjäoikeus ratkaisi asian yksipuolisella tuomiolla ja hylkäsi osaksi X Oy:n oikeudenkäyntikuluvaatimuksen. X Oy vaati vastaajalta 1 855 markkaa oikeudenkäyntikuluistaan, mutta käräjäoikeus velvoitti vastaajan maksamaan 750 markkaa. X Oy:n mielestä käräjäoikeudessa oli tapahtunut oikeudenkäyntivirhe. Yhtiön vaatimus oli osittain hylätty koskien oikeudenkäyntikuluja, joten käräjäoikeuden olisi tullut hylätä kanne tältä osin tuomiolla. Yhtiö ei myöskään saanut käräjäoikeudelta kirjallista ratkaisua, jonka perusteella se olisi osannut toimia muutoksenhaussa, ja tämän johdosta X Oy menetti puhevallan asiassa.

X Oy haki korkeimmalta oikeudelta ylimääräisin muutoksenhakukeinoin menetetyn määräajan palauttamista. Yhtiö pyysi korkeimmalta oikeudelta, että sille palautetaan tyytymättömyyden ilmoittamista ja muutoksenhakua varten menetetyt määräajat. Menetetty määräaika voidaan palauttaa, jos muutoksenhakemuksen toimittamiselle määräajassa on ollut laillinen este, tai jos määräajan palauttamista koskevan hakemuksen tueksi muutoin esitetään erittäin painavia syitä.

Korkein oikeus hyväksyi X Oy:n hakemuksen. Korkein oikeus katsoi, että käräjäoikeus oli menetellyt virheellisesti. Yksipuolista tuomiota annettaessa kanne on hylättävä tuomiolla siltä osin kuin se katsotaan selvästi perusteettomaksi. Käräjäoikeuden on myös lähetettävä ratkaisustaan kappale kaikille käräjäoikeudessa puhevaltaa käyttäneille.

Tapauksessa käräjäoikeus ei ilmoittanut kirjallisesti ratkaisun antamisesta asianosaisille. Tämän vuoksi X Oy erehtyi asiassa, ja jätti ilmoittamatta ratkaisuun tyytymättömyyttä, josta seurasi puhevallan menetys. Korkeimman oikeuden mukaan määräajan palauttamiselle oli erittäin painavia syitä.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa