Minilex - Lakipuhelin

Markkinaoikeuden määräämä väliaikainen kielto - KKO:2008:96

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa

A oli vaatinut B:tä määrättäväksi väliaikaiseen kieltoon markkinointinsa osalta. B oli A:n näkemyksen mukaan käyttänyt totuudenvastaisia ja harhaanjohtavia tietoja markkinoidessaan matkapuhelinverkkoaan. Tapauksessa oli kysymys erityisesti sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa. Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa kieltää totuudenvastaisen tai harhaanjohtavan ilmaisun käyttämisen markkinoinnissa, joka koskee omaa elinkeinotoimintaa ja on omiaan vaikuttamaan toisen elinkeinonharjoittajan toimintaan. Markkinoinnin yhteydessä on yleensä vaadittu, että väitteiden esittäjä pystyy näyttämään väittämiensä asioiden todenmukaisuuden. Väliaikaisen kiellon määräämisedellytyksiä ei ole säädetty lakiin. Markkinaoikeus hylkäsi A:n vaatimukset päätöksessään.

Asiasta valitettiin korkeimpaan oikeuteen. Korkein oikeus arvioi markkinoinnin yhteydessä esitettyjä väitteitä ja niiden paikkansapitävyyttä. Korkeimman oikeuden arvion mukaan lähtökohtaisesti B:n esittämien väitteiden ei voitu osoittaa olevan ilmeisen virheellisinä. B oli teettänyt tutkimuksen, jonka tuloksen pohjalta markkinointikampanja oli käynnistetty. Vaikka A oli esittänyt vastatutkimuksen, ei näyttö ollut riittävää osoittamaan, että B:n teettämän tutkimuksen tulokset olisivat olleet ilmeisen virheellisiä. Koska markkinaoikeuden asettama väliaikainen kielto on asetettava kahdeksan päivän kuluessa hakemuksen saapumisesta, on näytön arviointi melko rajallista markkinaoikeudessa. Jotta vastaaja voi torjua väliaikaisen kiellon, on hänen kyettävä osoittamaan, että markkinoinnissa esitetyt väitteet eivät ainakaan ilman tarkempaa selvitystä ole harhaanjohtavia tai virheellisiä. Koska B kykeni osoittamaan tukea väitteilleen, ei väliaikaisen kiellon määräämiseksi ollut edellytyksiä.

Eri mielisten oikeusneuvosten mielestä A:n näyttö olisi riittänyt väliaikaisen kiellon määräämiseen. Väliaikaisen kiellon määräämisen osalta kriittistä on siis markkinaoikeudessa esitetty näyttö. Merkitystä on myös annettava markkinoinnin kohdeyleisölle. Kuluttajien ollessa kohteena tulee markkinoinnille asettaa korkeammat laatuvaatimukset. 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa