Minilex - Lakipuhelin

Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa - KKO:2009:33

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa

Tapauksessa markkinaoikeus oli määrännyt tuotteen valmistajalle sopimattomasta menettelystä kiellon jatkamasta tai uudistamasta lain vastaista menettelyä, jälleenmyyjän markkinoinnissaan käyttämän menettelyn johdosta. Kielto kumottiin, koska valmistajan ei ollut näytetty vaikuttaneen jälleenmyyjän markkinointiin eikä valmistajaa siten voitu kieltää jatkamasta tai uudistamasta menettelyä.

Lain mukaan elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä. Elinkeinonharjoittajaa voidaan kieltää jatkamasta tai uudistamasta lain vastaista menettelyä. Kieltoa on tehostettava uhkasakolla, jollei se erityisestä syystä ole tarpeetonta.

Markkinaoikeus kielsi Finnmaria käyttämästä kynttilöidensä markkinoinnissa kukkamaisesti aukeavia kynttilöitä esittäviä kuvia siten, että markkinoinnissa ei ilmoiteta kynttilöiden kaupallista alkuperää taikka muutoin eroteta kynttilöitä Marmorikynttilän vastaavista kynttilöistä. Kieltoa oli noudatettava markkinaoikeuden asettaman 20 000 euron sakon uhalla. Markkinaoikeus katsoi, että markkinointi oli ollut omiaan aiheuttamaan sekaantumisvaaraa kynttilöiden kaupallisesta alkuperästä, ja menettelyä oli tästä syystä pidettävä lain tarkoittamalla tavalla hyvän liiketavan vastaisena tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimattomana.

Korkein oikeus muutti markkinaoikeuden päätöstä. Finnmarille määrätty kielto ja sille asetettu uhkasakko kumotaan. Korkein oikeus katsoi, että Finnmari ei ollut vastuussa kysymyksessä olevasta markkinoinnista. Finnmarille ei siten voida asetta kieltoa jatkaa tai uudistaa markkinaoikeuden päätöksessä kiellettyä menettelyä. Korkein oikeus totesi mys, että Finnmarilla ei ollut vastuuta siitä, millä tavalla kuvaa käytetään jälleenmyyjän itsenäisesti tuottamassa ja julkaisemassa esitteessä.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa