Minilex - Lakipuhelin

Määräajan palauttaminen osituksen moiteasiassa - KKO:2002:94

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Ylimääräinen muutoksenhaku
    Määräajan palauttaminen
    Osituksen moite

Tapauksessa oli kysymys ylimääräisenä muutoksenhakuna haetusta määräajan palauttamisesta pesänjakajan toimittaman osituksen moiteasiassa. A oli nostanut määräajassa osituksen moitekanteen käräjäoikeudessa, joka ei kuitenkaan ollut toimivaltainen asiassa. Asian vireilläolon aikana moitekanteen määräaika kului loppuun. A oli pyytänyt Korkeimmalta oikeudelta (KKO), että määräaika palautettaisiin hänelle, jotta hän voisi nostaa kanteen toimivaltaisessa käräjäoikeudessa.

Sovellettavana säännöksenä KKO:ssa oli oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 17 §, jonka mukaan sille, joka laillisen esteen vuoksi ei ole voinut määräajassa ilmoittaa tyytymättömyyttään tahi hakea muutosta tai takaisinsaantia taikka ryhtyä muuhun toimeen oikeudenkäynnissä taikka joka muutoin esittää anomuksensa tueksi erittäin painavia syitä, voidaan hakemuksesta palauttaa menetetty sellainen määräaika. Tapauksessa oli arvioitavana kysymys siitä, voitiinko määräaika palauttaa pesänjakajan toimittaman osituksen moittimista koskevan kanteen nostamista varten edellä selostetun säännöksen nojalla.

KKO viittasi asiassa aikaisempaan ratkaisuunsa KKO 1976 II 54, jossa oli katsottu, että oikeuden määräämän pesänjakajan toimittama ositus ei ole sellainen lainvoimaiseen tuomioon rinnastettava oikeudellinen ratkaisu, joka olisi oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 7 ja 16 §:n mukaan purettavissa. Täten osituksen menetetty moiteaika ei ollut sellainen määräaika, joka voitaisiin oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 17 §:n nojalla palauttaa. A:n hakemus jätettiin tutkimatta.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa