Minilex - Lakipuhelin

Kysymys väärennettyjen passien hallussapidosta - KKO:2013:65

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Väärennysrikos
    Väärennysaineiston hallussapito

Syyttäjän mukaan A oli hankkinut postin kautta väärennetyn Senegalin passin ilman hyväksyttävää syytä. Kun A oli tilannut passin, hänen oli täytynyt ymmärtää, ettei hänen ystävänsä kysennyt hankkimaan A:lle aitoa passia. A ei ollut yhteydessä Senegalin viranomaisiin eikä selvittänyt siihen syytä. Käräjäoikeus siten tuomitsi A:n kahden väärennysaineiston hallussapidosta sekä muista rikoksista vankeusrangaistukseen kolmeksi kuukaudeksi.

Hovioikeus mukaan A ei ollut saanut passeja haltuunsa, sillä tulliposti oli ottanut passit haltuun, joten rikoslain mukaisesti väärennetyt passit eivät olleet A:n hallussa tosiasiallisesti. Väärennysaineisto ei ollut A:n määrättävissä, joten hovioikeus hylkäsi käräjäoikeuden syytteet.

Syyttäjä valitti korkeimpaan oikeuteen. EU:n neuvoston puitepäätöksen mukaan kyseinen rikos oli rangaistava. Korkeimmassa oikeudessa todettiin, että EU:n kansallisten tuomioistuinten piti tulkita kansallista oikeutta sanamuodon ja tarkoituksen mukaisesti niin pitkälle kuin oli mahdollista eikä puitepäätös voinut johtaa sanamuodon vastaiselle tulkinnalle. Korkein oikeus arvioi, että A oli pyytänyt lähettämään passit tiettyyn osoitteeseen ja siten A kuitenkin hankki väärennetyt passit. Passien pysähtyminen tullissa oli merkityksetön seikka, joten hallussapidon tunnusmerkistö täyttyi korkeimman oikeuden linjan mukaan, vaikka A ei ollut tosiasiallisesti saanut väärennettyjä passeja haltuunsa.

Korkeimmassa oikeudessa pohdittiin, oliko A hankkinut väärennetyn passin ja siten syyllistynyt väärennysaineiston hallussapitoon ja oliko sillä vaikutusta, ettei A saanut aineistoa haltuunsa. Korkein oikeus totesi, ettei hovioikeus ollut arvioinut, oliko A hankkinut väärennetyt passit tahallisesti. Siten hovioikeuden tuomio kumottiin ja asia palautettiin joltain osin hovioikeuteen, jonka tuli ottaa huomioon palauttamiseen johtaneet syyt.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa