Minilex - Lakipuhelin

KHO:2003:6

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Väärennys
    Törkeä väärennys

A oli teettänyt ulkomailla vääriä Iso-Britannian passeja ja toimittanut ne maksua vastaan Suomessa oleville toimeksiantajille käytettäviksi laittomina matkustusasiakirjoina. Kysymys siitä, oliko A syyllistynyt törkeään väärennykseen.

Käräjäoikeus tuomitsi A:n avunannosta 15 väärennykseen sekä eräistä muista hänen syykseen jutussa luetuista rikoksista yhteiseen 4 kuukauden vankeusrangaistukseen.

Hovioikeus tuomitsi A:n törkeästä väärennyksestä ja korotti yhteisen vankeusrangaistuksen 1 vuodeksi vankeutta. Hovioikeus, katsoi selvitetyksi, että A oli menettelyllään syyllistynyt tekijänä väärennyksiin. Hovioikeus viitaten lainvalmisteluasiakirjoihin sekä passin merkitykseen henkilöllisyyden ja kansalaisuuden osoittamisessa katsoi, että passia oli pidettävä rikoslain 33 luvun 2 §:n 1 kohdassa tarkoitettuna, todistusarvoltaan erityisen merkityksellisenä todistuskappaleena. Passien väärentäminen oli tapahtunut kyseisenä ajanjaksona järjestelmällisesti erityistä työnjakoa noudattaen ja palkkion tavoittelemiseksi. Väärennyksissä rikoksen kohteena oli ollut erityisen merkityksellinen todistuskappale ja tekoa oli myös kokonaisuutena arvostellen pidettävä törkeänä.

Rikoslain 33 luvun 2 §:n 1 kohdan mukaan rikoksentekijä on tuomittava törkeästä väärennyksestä muun muassa, jos väärennyksessä rikoksen kohteena on todistusarvoltaan erityisen merkityksellinen todistuskappale ja jos väärennys on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. Asiakirjan tai muun todistuskappaleen laji ei siis sellaisenaan määrää sitä, pidetäänkö väärennystä törkeänä. Korkein oikeus totesi, että väestön liikkuvuuden lisääntyessä myös laiton maahanmuutto, kansainvälinen rikollisuus, ihmiskauppa ja terrorismi ovat entistä suurempia ongelmia. Tämä on asettanut valtioiden välisen matkustajaliikenteen valvonnalle uusia, entistä tiukempia vaatimuksia. Ulkomaalaisen maahantulon ehtona on yleensä voimassa oleva passi, joka osoittaa haltijansa henkilöllisyyden ja kansalaisuuden. Passin todistusarvo on kuitenkin huomattavasti kasvanut. Maailmanlaajuinen pakolaisongelma on entisestään lisännyt passin merkitystä. Passiväärennysten torjunta ja passien aitouteen kohdistuvan luottamuksen turvaaminen on siten sekä kansallisesti että kansainvälisesti entistä tärkeämpää. Passia voidaan näistä syistä pitää rikoslain 33 luvun 2 §:n 1 kohdassa tarkoitettuna, todistusarvoltaan erityisen merkityksellisenä todistuskappaleena.

Törkeästä väärennyksestä tuomitseminen edellyttää rikoslain 33 luvun 2 §:n mukaan lisäksi, että tekijänsä syyksi luettu väärennys myös kokonaisuutena arvostellen on törkeä. A on tältä osin vedonnut toisaalta siihen, että kuka tahansa olisi voinut tilata Thaimaasta siellä valmistettavia vääriä passeja, ja toisaalta siihen, että hänen toimintansa vaikuttimena oli ainoastaan auttaa Suomesta ennen karkottamista pois lähteviä turvapaikanhakijoita. Korkein oikeus ei nähnyt rikosoikeudellisesti lieventävänä seikkana sitä, että väärät passit on teetetty ulkomailla sen sijaan että ne olisi valmistettu täällä.

Korkein oikeus ei muuttanut hovioikeuden tuomion lopputulosta.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa