Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistöjä koskeneen jakotoimituksen purkuhakemus – KKO:1994:111

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Ylimääräinen muutoksenhaku
    tuomion purku

Tapauksessa oli kyse kiinteistöjä koskevan jakotoimituksen purkuhakemuksesta ylimääräisin muutoksenhakukeinoin. Tapauksessa kunnassa suoritettiin kiinteistöjä koskeva yhteisten alueitten jakotoimitus, jossa jätettiin venevalkamapalsta eräiden tilojen yhteiseksi alueeksi. Toimituksessa laadittiin osakasluettelo venevalkamaan osallisista tiloista, ja toimitus merkittiin maarekisteriin. A ja B käyttivät tapauksessa ylimääräistä muutoksenhakukeinoa toimittamalla korkeimpaan oikeuteen hakemuksen toimituksen purkamisesta yli 13 vuotta myöhemmin toimituksen suorittamisesta. A:n ja B:n mielestä toimituksessa tehtiin sellaisia päätöksiä, jotka perustuivat ilmeisesti väärään lain soveltamiseen.

Korkein oikeus jätti purkuhakemuksen tutkimatta. Hakemus oli toimitettu korkeimpaan oikeuteen liian myöhään. Korkein oikeus totesi ratkaisunsa perusteluissa, että lainvoimainen tuomio tai siihen rinnastettavissa oleva oikeudellinen ratkaisu voidaan riita-asiassa purkaa, jos tuomio tai oikeudellinen ratkaisu perustuu ilmeisesti väärään lain soveltamiseen. Kyseessä oleva purkuhakemus on tehtävä vuoden kuluessa kyseisestä päivästä, jolloin ratkaisu sai lainvoiman.

A ja B vetosivat tapauksessa lain säännökseen, jonka perusteella purkuhakemus voidaan tehdä erityisen painavista syistä myöhemmin kuin viiden vuoden jälkeen ratkaisun saatua lainvoiman. Korkeimman oikeuden mukaan tämä säännös ei kuitenkaan koskenut sellaista purkuhakemusta, joka perustui ilmeisen väärään lain soveltamiseen. Jakotoimitus tuli lainvoimaiseksi silloin, kun se merkittiin maarekisteriin. Purkuhakemus tehtiin vasta yli 13 vuotta myöhemmin. Tämän perusteella A:n ja B:n purkuhakemus jätettiin tutkimatta liian myöhään korkeimpaan oikeuteen saapuneena.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa