Minilex - Lakipuhelin

Isyyden vahvistaminen ja ylimääräinen muutoksenhaku - KKO:2015:97

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Ylimääräinen muutoksenhaku
    tuomion purkaminen riita-asiassa
    Ihmisoikeusloukkaus
    Isyyden vahvistaminen
    Oikeussuojan tarve

Ratkaisu KKO:2015:97 käsitteli isyyden vahvistamista. Asiassa A oli vaatinut Korkeimmalta oikeudelta, että sen aikaisempi päätös puretaan ja vahvistetaan A:n isäksi henkilö B. Euroopan ihmistuomioistuin on todennut tuomiossaan KKO:n ratkaisun, jota nyt vaadittiin purettavaksi, loukanneen A:n yksityiselämän suojaa. KKO:n aiemmassa ratkaisussa oli hylätty A:n nostama isyyskanne, koska oli katsottu, että se oli liian myöhään nostettu.

KKO oli päättänyt jättää asian odottamaan uuden isyyslain voimaantuloa. Uusi isyyslaki annettiin 13.1.2015 ja tuli voimaan 1.1.2016. KKO sovelsi uutta lakia sen mukaisesti niin, että laissa luovutaan isyyden vahvistamista koskevan kanteen aikarajoituksesta verrattuna vanhaan lakiin sekä kannemahdollisuuksien takautuvaa palauttamista. Lain perusteella siten aikaisempi lainvoimainen tuomio ei olisi enää purettava tai poistettava ylimääräisen muutoksenhaun avulla, jos uusi isyyskanne halutaan nostaa. KKO:n mukaan siten avioliiton ulkopuolella ennen 1.10.1976 syntyneiden lasten asema on turvattu siten, että kanneaikaan perustuneet isyyskanteiden hylkäämistä koskevat tuomiot ovat menettäneet oikeudellisen merkityksensä uuden lakin myötä. Siksi KKO:n tulkinnan mukaan edellisen tuomion oikeusvoimavaikutus ei estä A:ta saamasta uutta isyyden vahvistamista koskevaa kannevaatimusta tutkituksi uudessa oikeudenkäynnissä tuomioistuimessa. KKO:n mukaan siten A:lla ei ole tarvetta ylimääräiseen muutoksenhakuun ja jätti A:n purkuhakemuksen tutkimatta. 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa