Minilex - Lakipuhelin

Ilmaisujen käytön sopimattomuus elinkeinotoiminnassa - KKO:2005:38

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa
    Asiavaltuus

Korkeimman oikeuden ratkaisu KKO:2005:38 liittyi ilmaisujen käytön sopimattomuuteen elinkeinotoiminnassa sekä kysymykseen siitä, onko kilpailevalla elinkeinoharjoittajalla oikeus vaatia ilmaisujen käyttöä kiellettäväksi.

Suomen Yritysopas Oy (Yritysopas) ja Oy Findexa Ab (Findexa) harjoittivat muun muassa yritys- ja toimialainformaation tuottamista ja välittämistä. Edellinen tarjosi palveluja ainoastaan Internetin välityksellä, jälkimmäinen lisäksi painetussa toimiala- ja yritystietohakemistoissa, mobiilipalveluina sekä cd-rom-muodossa. Yritysopas vaati markkinaoikeudessa, että Findexaa kielletään sakon uhalla jatkamasta tai uudistamasta mainontaa, joissa käytetään harhaanjohtavia ja totuudenvastaisia imaisuja, kuten ’Luotettavin valtakunnallinen yrityshakemisto’. Markkinaoikeus kielsi Findexaa käyttämästä sekä painotuotteina että Internetin välityksellä tarjoamiensa palveluiden markkinoinnissa superlatiivi-ilmaisuja, jotka olivat markkinaoikeuden mukaan osin toteennäyttämättömiä sekä yksilöimättömiä.

Findexa vaati valituksessaan korkeimpaan oikeuteen, että kyseinen päätös kumotaan ja Yritysoppaan hakemus jätetään tutkimatta siltä osin, kuin yhtiöllä ei ollut asiavaltuutta ja muutoin hylätään. Findexan mukaan Yritysopas ei voi vaatia sellaisten ilmaisujen kieltämistä, joita Findexa käytti markkinoidessaan painettuja hakemistoja sillä perusteella, ettei Yritysopas markkinoi kyseisiä tuotteita. Korkeimman oikeuden mukaan kuitenkin se, että kummankin yhtiön harjoittaman markkinoinnin kohderyhmä on sama tarkoittaa, että yhtiöt toimivat tarjoamiensa tuotteiden ja palvelumuotojen erosta huolimatta toisiinsa nähden kilpailijoina samoilla yritystietopalveluja koskevilla markkinoilla. Tämän vuoksi Findexan oikeudenkäyntiväite hylättiin.

Mitä tulee itse markkinoissa käytettyihin ilmaisuihin, korkein oikeus kielsi Findexaa 60 000 euron sakon uhalla käyttämästä markkinoinnissa ilmaisua ’Inoa on tietosisällöltään Suomen kattavin ja laajin yritystietopalvelu’, ellei samalla yksilöidä väitteen sisältöä. Muilta osin Yritysoppaan vaatimukset kuitenkin hylättiin. Muut kuin kielletty lause eivät korkeimman oikeuden mukaan olleet toteennäyttämättömiä eikä niiden käyttäminen muullakaan perusteella ollut hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinoharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä. Esimerkiksi ilmaisun ’Noin kymmenen miljoonaa kuukausittaista hakua tekee Inoa Internetistä ylivoimaisesti käytetyimmän yritystietopalvelun’ osalta korkein oikeus totesi, että Findexan esittämät tutkimustulokset osoittivat, että Findexan ylläpitämään tietokantaan tehdään huomattavasti enemmän hakuja kuin muiden palveluja tuottavien elinkeinoharjoittajien tietokantoihin.

Esittelijäneuvos Ekblom-Wörlundin mukaan Findexan menettely sen käyttäessä ilmaisua ’Inoa on tietosisällöltään Suomen kattavin ja laajin yritystietopalvelu’ oli sopimatonta. Muilta osin mietinnön mukaan Yritysoppaan hakemus tuli hylätä. Oikeusneuvos Mansikkamäki ja Presidentti Sevón hyväksyivät mietinnön.

Korkeimman oikeuden antaman ratkaisun perusteella voidaan todeta, että superlatiiveja voidaan käyttää ainoastaan sillä edellytyksellä, että kyseisen väitteen paikkansapitävyydestä on olemassa vahvaa näyttöä. Lisäksi vaikka elinkeinoharjoittajien tarjoamat palvelut ja tuotteet ovat osin erilaisia, katsotaan yritysten olevan kilpailijoita, jos kummankin harjoittaman markkinoinnin kohderyhmän muodostavat viime kädessä samat käyttäjät. Erot tuotteiden ja palveluiden sisällöissä eivät täten ole ratkaisevia vaan se, että yritykset toimivat toisiinsa nähden kilpailijoina samoilla markkinoilla.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa