Minilex - Lakipuhelin

Ympäristöluvan hakeminen ja lupaviranomaisen menettely

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ympäristölupaa haetaan kirjallisella hakemuksella ympäristölupaviranomaiselta. Hakemuksessa on kerrottava perustiedot suunnitellusta hankkeesta ja sen ympäristövaikutuksista. Hallinnollisten periaatteiden mukaisesti lupaviranomainen johtaa lupakäsittelyä ja pyytää hakemukseen täydennystä tarpeen mukaan. Lupaviranomainen hankkii lupaharkinnassa lausuntoja eri asiantuntijoilta.

Lupa-asian vireilläolosta informoidaan kunnan ilmoitustaululla. Vireilläolosta ilmoitetaan kaikissa niissä kunnissa, joita ympäristölupaa vaativa hanke koskee. Vireilläolosta ilmoitetaan yleensä myös yleisesti alueella leviävässä sanomalehdessä. Lupaviranomainen on velvollinen ilmoittamaan lupa-asiasta niille, joita hanke erityisesti koskee. Lupa-asiasta informoimisella pyritään turvaamaan erityisesti kansalaisten mahdollisuus vaikuttaa omaan ympäristöönsä.

Ympäristölupa-asiapäätöksestä annetaan julkipano. Julkipanolla tarkoitetaan, että lupaviranomaisen ilmoitustaululla ilmoitetaan päivämäärä, jolloin lupapäätös annetaan. Lupapäätös on lainvoimainen 30 päivän kuluessa päätöksen julkistamisesta, jos päätökseen ei haeta muutosta. Lupapäätös toimitetaan hakijalle, asiasta lausunnon antaneille sekä kaikille, joita asia erityisesti koskee. Päätös julkaistaan myös asianosaisen kunnan ilmoitustaululla sekä tarpeen mukaan alueen sanomalehdessä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa