Minilex - Lakipuhelin

Yhtiökokouksen päätös: Moitekanteen vaikutus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Moitekanne on kanne, jonka osakkeenomistaja voi nostaa tilanteessa, jossa hän havaitsee osakeyhtiön yhtiökokouksessa tehdyn päätöksen olevan niin sanotusti moitteenvarainen. Moitteenvaraisuus voi syntyä, jos joko osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen määräyksiä päätöksenteossa on rikottu ja niiden rikkominen on voinut vaikuttaa päätöksen sisältöön tai osakkeenomistajan oikeuksiin. Toisin sanoen virheellisesti toteutettu päätöksentekomenettely tai laiton päätös voivat synnyttää osakkeenomistajalle oikeuden nostaa moitekanne. Moitekanteen nostamisessa ei kannata aikailla, sillä jos virhe on ainoastaan moitteenvarainen, muuttuu se lainvoimaiseksi kolmen kuukauden kuluttua päätöksen tekemisestä, mikäli kukaan ei ennen sitä nosta moitekannetta.

 Kolmen kuukauden määräaika johtuu siitä, että olisi kohtuutonta yhtiön kaikkia osakkeenomistajia kohtaan, mikäli vuosienkin takaisia hieman virheellisiä päätöksiä voitaisiin yhtäkkiä kaivaa esiin ja todeta pätemättömiksi. Usein näiden päätösten turvin on saatettu sitoutua esimerkiksi yhtiön nimissä erilaisiin sopimuksiin, joiden purkaminen yhtäkkiä voisi tulla kalliiksi yhtiölle. Mikäli osakkeenomistajan nostama moitekanne tehtyä päätöstä vastaan menestyy, voidaan kanteen johdosta annettavassa tuomiossa kyseinen päätös kantajan vaatimuksesta joko julistaa pätemättömäksi tai sitä voidaan muuttaa. Pätemättömäksi julistamisesta seuraa se, että saadakseen tehdyn päätöksen päteväksi tulee järjestää kokonaan uusi yhtiökokous, tällä kertaa oikealla menettelyllä ja tehdä päätös uudestaan. 

Joskus kanteen vaikutuksesta voidaan pätemätöntä päätöstä muuttaa. Se voi olla toisinaan viisasta esimerkiksi tilanteessa, jossa päätöksen sisältö on esimerkiksi vain kyseisen yhden osakkeenomistajan kannalta pätemätön, mutta muilta osin päätös on sisällöltään osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukainen. Tällöin päätös voidaan muuttaa sisällöltään sellaiseksi, että se toteuttaa lain vaatimukset myös tämän yksittäisen osakkeenomistajan kannalta. Kantajan vaatimuksesta voidaan lisäksi kieltää yhtiötä panemasta pätemätöntä päätöstä täytäntöön. Tämä on usein tärkeää, sillä kuten tiedetään, eivät tuomioistuinkäsittelyt tapahdu useinkaan ihan lyhyellä aikataululla. Voi olla, että osakkeenomistaja ehtisi kärsiä mittavastikin tehdystä päätöksestä, mikäli tuomio tulisi vasta vuoden tai parin päästä. Kun tähän vielä lasketaan mahdolliset valitukset hovioikeuteen ja korkeimpaan oikeuteen, voisi kestää hyvinkin kauan ennen kuin osakkeenomistaja voisi saada lopullisen oikeuden ratkaisun kanteeseensa.

Moitteenvaraista päätöstä on mahdollista muuttaa vain silloin, mikäli voidaan todeta, minkä sisältöinen päätöksen olisi pitänyt olla. Jos tämä ei ole mahdollista, virheellisellä tavalla syntyneen päätöksen kohdalla vain pätemättömäksi julistaminen on mahdollinen seuraamus. Tällöin yhtiön siis tulee vain järjestää uusi yhtiökokous ja käsitellä asia uudemman kerran saadakseen päätös oikeansisältöisenä päteväksi. Tuomio, jolla yhtiökokouksen päätös on julistettu pätemättömäksi tai päätöstä on muutettu, on voimassa myös niihin osakkeenomistajiin nähden, jotka eivät ole yhtyneet kanteeseen. Toisin sanoen koko päätös muuttuu pätemättömäksi niiltä osin kuin sitä rasittaa virheellisyys. Yhden osakkeenomistajan ajama moitekanne voi siten koitua muidenkin osakkeenomistajien hyväksi. Toisaalta myös moitekanteen ei-toivotut oikeusvaikutukset kohdistuvat samalla tavalla kaikkiin osakkeenomistajiin.

Moitekanteesta on hyvä tietää ensinnäkin kolmen kuukauden määräaika, jota on ehdottomasti aina noudatettava. Sen lisäksi prosessin venymisen uhan vuoksi voi olla viisasta pyytää tuomaria antamaan väliaikaismääräys täytäntöönpanon kieltämisestä. Jo näillä toimenpiteillä päästään melko pitkälle moitekanteen suhteen. Yhtiön, jota vastaan moitekannetta on ajettu, on järkevää myös ryhtyä toimenpiteisiin virheen korjaamiseksi. Varhainen puuttuminen ehkäisee useat tulevaisuuden kulut ja hankaluudet. Lisätietoja saat moitekanteesta soittamalla lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa