Minilex - Lakipuhelin

Yhtiökokoukseen osallistuminen


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Yhtiökokous on kaikista merkittävimmät yhtiötä koskevat päätökset tekevä päätöksentekoelin. Yhtiökokouksessa päätöksen tekevät osakkeenomistajat joko enemmistöpäätöksellä tai niin sanotulla määräenemmistöpäätöksellä. Yhtiökokous nojaa tietynlaiseen markkinataloudelliseen demokratiaan, jossa jokaisella osakkeenomistajalla on omistusosuutensa mukainen äänimäärä yhtiökokouksessa käytettävissään. Samalla kuitenkin jo itse oikeus osallistua yhtiökokoukseen on toki merkittävä. Osakkeenomistajalla on siis aina oikeus olla läsnä yhtiökokouksissa sekä myös puheoikeus niissä, ellei yhtiöjärjestykseen ole otettu aihetta koskevia erityisiä rajoituksia.

Jokaisella osakeyhtiön osakkeenomistajalla on siis oikeus osallistua yhtiökokoukseen, joskaan osakkeenomistaja ei ole velvollinen osallistua yhtiökokoukseen. Päätökset tulevat tehdyksi ilmankin yhtiömiehen läsnäoloa, mutta silloin tällä ei luonnollisestikaan ole mahdollisuutta vaikuttaa päätöksen sisältöön. Yhtiökokoukseen osallistumisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja on merkittynä osakeluetteloon taikka että hän on ilmoittanut omistuksestaan yhtiölle ja esittänyt siitä luotettavan selvityksen. Arvo-osuusjärjestelmään kuuluvassa yhtiössä osallistumisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja on merkittynä osakasluetteloon kahdeksan päivää ennen yhtiökokousta. Kyseistä päivää kutsutaan täsmäytyspäiväksi ja se on olennainen nimenomaan kokoukseen osallistumisoikeuksien määrittämisen kannalta.

Yhtiökokoukseen osallistumisen edellytykseksi on mahdollista yhtiöjärjestyksessä asettaa ilmoittautuminen yhtiölle viimeistään tiettynä päivänä, joka saa olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta. Viimeinen ilmoittautumispäivä tulee mainita yhtiökokouskutsussa. Osakkeenomistajalla on mahdollisuus käyttää oikeuttaan yhtiökokouksessa asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen tulee esittää päivätty valtakirja taikka muutoin luotettavalla tavalla todentaa olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Asiamiehen valtuutus koskee yhtä yhtiökokousta, mikäli ei valtuutuksesta muuta ilmene. Olisi lähtökohtaisesti erikoista jos yksi henkilö edustaisi useampaa henkilöä yhtä aikaa. Toki tarvittaessa tämäkin olisi mahdollista järjestää.

Osakkeenomistajalla ja tämän asiamiehellä saa niin ikään olla yhtiökokouksessa mukanaan avustaja. Avustaja voi olla tarpeen esimerkiksi tilanteessa, jossa osakkeenomistaja on itse esimerkiksi vammautunut niin, ettei kykene vaikkapa kirjoittamaan haluamiaan muistiinpanoja kokouksen kulusta tai muuten kokee tarvitsevansa apua kokouksessa. Osakkeenomistajien ohella, niin ikään yhtiön toimitusjohtajalla sekä yhtiön hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenillä on oikeus olla läsnä yhtiökokouksessa ellei yhtiökokous asiassa toisin päätä. Lähtökohtaisesti hallituksen ja toimitusjohtajan läsnäolo voi usein olla hyvinkin tarpeellista, sillä useassa tilanteessa käsiteltävät asiat liittyvät olennaisesti myös heidän toimintaansa, jolloin esimerkiksi hallituksen näkemyksen tai perusteluiden kuuleminen voi olla enemmän kuin tärkeää.

Myös muiden henkilöiden läsnäolon yhtiökokouksessa on mahdollista sallia yhtiökokouksen päätöksellä. Se voi olla tarpeen tietyissä tilanteissa, jos yhtiökokouksessa on tarpeen esimerkiksi kuulla jonkin erityisalan asiantuntijan näkemystä, jotta kokous voisi tehdä oikean ja yhtiön kannalta hyvän päätöksen. Lähtökohtaisesti yhtiökokous ei kuitenkaan kuulu ulkopuolisille osallistujille, sillä yhtiön sisäinen toiminta ei luonnollisestikaan ole julkista. Lisätietoja yhtiökokoukseen osallistumisesta saat soittamalla lakipuhelimeen.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »