Minilex - Lakipuhelin

Verovelvollisuuden alkaminen ja päättyminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Verovelvollisuuden alku- tai päättymispäivä riippuu olosuhteista.

Verovelvollisuus alkaa eninnäkin sinä päivänä, jona ajoneuvo ensi- tai uudelleenrekisteröidään tai otetaan liikennekäyttöön. Verovelvollisuus alkaa myös seuraavana päivänä siitä, kun rekisteriin merkityn ajoneuvon omistaja- tai haltijatieto muuttuu siten, että vero on määrättävä uudelle verovelvolliselle. Lisäksi verovelvollisuus alkaa sinä päivänä, jona verosta vapaa ajoneuvo muutosrekisteröidään tai muutoskatsastetaan veronalaiseksi. Näiden ohella verovelvollisuus alkaa seuraavana päivänä siitä päivästä, jona verovapautuksen edellytykset päättyvät.

Silloin kun verovelvollisuuden alkamisen ajankohtaa ei voida selvittää, verovelvollisuuden alkamisajankohta on arvioitava. Verovelvollisuus  voidaan vahvistaa arvion perusteella alkavaksi enintään 12 kuukautta ennen päivää, jona Liikenteen turvallisuusvirasto sai tiedon laissa tarkoitetusta ajoneuvon käytöstä.

Verovelvollisuus päättyy päivänä, jolloin ajoneuvon liikennekäytöstä poisto taikka lopullinen poisto merkitään rekisteriin. Lisäksi päättymisajankohta voi olla päivä, jona ajoneuvon omistaja- tai haltijatieto muuttuu siten, että vero on maksuunpantava uudelle verovelvolliselle. Verovelvollisuus päättyy myös sinä päivänä, kun verollinen ajoneuvo muutosrekisteröidään tai muutoskatsastetaan verovapaaksi, tai päivänä, jolloin verovapautuksen edellytykset alkavat.

Jos ajoneuvon rekisterikilpien palautuspäivä on aiempi kuin liikennekäytöstä poistamisen tai lopullisen poiston rekisteriin merkitsemispäivä, päättyy verokausi rekisterikilpien palautuspäivään.

Verovelvollisuuden päättymisen edellytyksenä on, että verovelvollisuuden päättymisen perusteesta on tehty laissa tarkoitettu rekisteri-ilmoitus. Jos on mahdollista luotettavasti osoittaa, että verovelvollisuuden päättymisen peruste on syntynyt ilmoituksen tekoa aikaisemmasta ajankohdasta, voidaan verovelvollisuuden katsoa päättyneen jo  tuolloin.

Ajoneuvon luovutuspäivän verosta vastaa ajoneuvon luovuttaja, ja haltijana olemisen viimeisen päivän verosta ajoneuvon haltija.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa