Minilex - Lakipuhelin

Verotuksen oikaiseminen arvonlisäveron osalta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Veroilmoituksessa oleva virhe voidaan oikaista. Oikaisu tehdään antamalla kyseiseltä verokaudelta veroilmoituksen oikaisuilmoitus. Jos verovelvollinen on ilmoittanut verokaudelta suoritettavan veron liian pienenä tai vähennettävän veron liian suurena, hänen on tehtävä oikaisu kolmen vuoden aikana sen tilikauden päättymisestä, jolta vero olisi tullut ilmoittaa

Jos verovelvollinen ei tee korjausta, liikaa maksettu tai palauttamatta jäänyt vero maksetaan hakemuksen tai muun saadun selvityksen perusteella. Maksu suoritetaan tilikauden päätyttyä.

Vero voidaan palauttaa kolmen vuoden kuluessa sen tilikauden päättymisestä, jolta verovelvollinen on ilmoittanut liikaa veroa. Jos verovelvollinen kolmen vuoden kuluessa vaatii palautusta, se voidaan tehdä määräajan jälkeenkin.

Verohallinto voi huomata päätöksensä olevan verovelvollisen vahingoksi virheellinen. Virhe voi tulla Verohallinnon tietoon esimerkiksi verovelvollisen hakemuksen tai valituksen perusteella. Ellei asiaa ole valitukseen annetulla päätöksellä ratkaistu, Verohallinnon on oikaistava päätöksessä oleva virhe ja maksettava verovelvolliselle virheen johdosta liikaa maksettu tai palauttamatta jäänyt vero.

Oikaisu voidaan tehdä kolmen vuoden kuluessa sen tilikauden päättymisestä jota oikaistava päätös koskee. Jos päätös koskee useita tilikausia oikaisu tehdään kolmen vuoden kuluessa siitä, kun viimeinen tilikausi on päättynyt, tai vaihtoehtoisesti 60 päivän kuluessa oikaistavan päätöksen tekemisestä. Jos verovelvollinen on tehnyt valituksen määräajan kuluessa, oikaisu voidaan tehdä myöhemminkin.

Verohallinnon tekemään arvonlisäverotusta koskevaan päätökseen on mahdollista hakea muutosta. Muutoksenhaku tapahtuu valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Valtion puolesta valitusoikeus on Veronsaajien oikeudenvalvontayksiköllä. Valituskirjelmä tulee toimittaa Verohallintoon valitusajassa. Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, edellyttäen kuitenkin, että korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Oikaisu- ja muutoksenhakuasioissa voi tarvittaessa kääntyä lakimiehen puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa