Minilex - Lakipuhelin

Vaadittava kirjanpito ja tositteet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Verovelvollisella voi olla veron suorittamisen lisäksi muitakin velvollisuuksia, kuten kirjanpitovelvollisuus.

Verovelvollisen on järjestettävä kirjanpitonsa sellaiseksi, että siitä saadaan veron määräämistä varten tarvittavat tiedot. Suoritettavan ja vähennettävän veron määrään vaikuttavien liiketapahtumien kirjausten on perustuttava laissa määräämiin tositteisiin.

Verovelvollisen, joka ei ole kirjanpitovelvollinen, on pidettävä sellaisia muistiinpanoja, joista saadaan veron määräämistä varten tarvittavat tiedot.

Myyjän on annettava verollisesta tavaran tai palvelun myynnistä ostajalle lasku, jos ostaja on elinkeinonharjoittaja tai oikeushenkilö, joka ei ole elinkeinonharjoittaja. Tietyissä tapauksissa lasku on annettava myös silloin, kun ostaja on yksityishenkilö.

Laissa määrätään tiedoista, jotka laskussa on oltava. Näitä ovat laskun antamispäivä, yhteen tai useampaan sarjaan perustuva juokseva tunniste jolla lasku voidaan yksilöidä, arvonlisäverotunniste jolla elinkeinonharjoittaja on myynyt tavarat tai palvelut sekä ostajan arvonlisäverotunniste jota ostaja on käyttänyt ostossa, jos hän on ostosta verovelvollinen tai jos kyse on tarkoitetusta tavaran yhteisömyynnistä.

Laskussa on oltava myös myyjän ja ostajan nimi ja osoite, myytyjen tavaroiden määrä ja luonne sekä palvelujen laajuus ja luonne, tavaroiden toimituspäivä, palvelujen suorituspäivä tai ennakkomaksun maksupäivä silloin, kun se voidaan määrittää eikä se ole sama kuin laskun antamispäivä sekä veron peruste kunkin verokannan tai verottomuuden osalta, yksikköhinta ilman veroa sekä hyvitykset ja alennukset, jos niitä ei ole otettu huomioon yksikköhinnassa.

Lisäksi laskusta on käytävä ilmi verokanta sekä suoritettavan veron määrä euroissa tietyin poikkeuksin sekä tietyt mahdolliset muut vaadittavat tiedot.

Tietyissä tapauksissa vähemmätkin tiedot riittävät. Näin on silloin, kun lasku on loppusummaltaan enintään 250 euroa tai kyseessä on vähittäiskaupassa tai muussa siihen rinnastettavassa lähes yksinomaan yksityishenkilöille tapahtuvassa myyntitoiminnassa annettu lasku. Sama pätee pysäköintimittareiden ja muiden vastaavien laitteiden tulostamaan tositteeseen sekä ravintola- tai ateriapalveluja tai henkilökuljetuksia koskevaan laskuun, lukuun ottamatta edelleen myytäviksi tarkoitettuja palveluja.

Näissä tapauksissa laskussa on yleensä oltava laskun antamispäivä, myyjän nimi ja arvonlisäverotunniste, myytyjen tavaroiden määrä ja luonne ja palvelujen luonne sekä suoritettavan veron määrä verokannoittain taikka veron peruste verokannoittain.

Kirjanpitovelvollisuuden ja muiden velvollisuuksien täyttämiseksi voi pyytää neuvoa lakimieheltä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa